Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry

Social responsibility organization

Keitä me olemme

Aatteellisen yhteiskuntavastuujärjestömme perustamiskirja allekirjoitettiin kesällä 2012 ja se rekisteröitiin alkuvuonna 2013.
Perustajajäsenet ovat humanitaarisia oikeustieteen, julkishallinnon, kuluttajien, liike- ja elinkeinoelämän edustajia.  Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii valtakunnallisesti. Päätarkoituksemme ovat  järjestömme piiriin kuuluvien ja koko yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla

Yhdistys toimittaa eettisiä sääntöjä ja niihin perustuvia toimintatapaohjeita, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käytön tehokkuutta. Käytämme mm. ISO 26000:2010 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta  yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä. Tämä tarkoittaa käytännössä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemistä. Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttäämme.

Lahjoitukset

Yhdistys ottaa vastaan testamentteja ja tavaralahjoituksia varsinaisen toimintansa ylläpitämiseksi erillisen sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä Olli Hakala info(at)etvk.fi tai asiamies p. 045 8700 865

Otteita Facebook sivuiltamme:

Jyrki Saari - Sosiaalialan tutkijan prof. Juho Saaren hallitukselle luovuttamassa esityksessä on varmaankin paljon hyvää, kuten esim. ammattitutkintojen edistäminen, mikäli niillä tarkoitetaan vastavuoroisesti hyväksyttävää tasoa.

Se mikä epäilyttää, on viitteet saksassa epäonnistuneen yhteiskuntamallin suuntaan.

Me ETVK:ssa pyrimme edistämään työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin kautta saavutettu kiky perustuu terveyskulujen laskuun professori Guy Ahosen tiimin tutkimuksissa, jotka täsmentyivät lopuksi tiedeyhteisössä. Sillä saavutettaisiin jopa 20 % kiky. Maailmalta sen toimivuudesta on paljon näyttöä.

Juho Saarta tuon esille tuominen jostain syystä ei innostanut. Vedin siitä johtopäätöksen, että työhyvinvointi ei sovi Keskusta puoleen agendan mukaiseen sosiaaliturvan uudistukseen!

Kepulaisten agendan taustalla lieneekin saksan malli. Tanskan malli onkin vain propagandaa. Huomatkaa, että Kataisen ja Stubbin hallitukset sisäistivät työhyvinvointia kiky agendana, mutta laantui Juha Sipilän hallituksessa.

Saksan malli on karkeasti tiivistettynä: Otetaan paljon muukalaisia halpatyövoiman edistäjiksi hyväntekeväisyydeksi naamioituna, niin saadaan suuret voitot.

Halpatyövoima on ikävästi läheisessä yhteydessä ihmiskaupan omaiseen toimintaan. Ihmiskauppatermi johtaa usein harhaan: monet kuvittelevat, että ollakseen ihmiskauppaa uhrin vapaus on täytynyt fyysisesti riistää ja hänet on täytynyt saattaa hyväksikäytön kohteeksi pahoinpitelemällä tätä tai erehdyttämällä työn luonteen suhteen. Kansainvälisen määritelmän mukaan riittää, että tekijä on käyttänyt hyväkseen uhrinsa haavoittuvaa asemaa tai omaa valta-asemaansa suhteessa uhriin.

Saksan mallista onkin jo paljastunut useita isoja yhteiskuntaongelmia. Suomi on kaiken lisäksi suurelta osalta vientiteollisuudessa B2B alihankkijana. Alihankkijatyövoimalle maksetaan alikorvaukset työstä. U:kin autotehdas muistuttaakin kuulemma keskitysleirien tunnelmista ennemmin kuin työhyvinvoinnin.

Nähtäväksi jää saako EU parannusta aikaan puuttuessaan halpatyövoiman ongelmiin liikkuvan työvoiman palkkasäännöksin.
... See MoreSee Less

Lue Facebookissa
·Jaa

Väärinkäytösvihjeen antajaa koskevaa tietoa ei kerätä eikä tallenneta. ETVK saa weblomakkeen kautta lähetetyt jäsenhakijatiedot sähköpostina. Sähköpostina info@etvk.fi vastaanotetut tiedot säilytetään mahdollisia tarkistuksia varten toistaiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.