Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry

Social responsibility organization

Keitä me olemme

Aatteellisen yhteiskuntavastuujärjestömme perustamiskirja allekirjoitettiin kesällä 2012 ja se rekisteröitiin alkuvuonna 2013.
Perustajajäsenet ovat humanitaarisia oikeustieteen, julkishallinnon, kuluttajien, liike- ja elinkeinoelämän edustajia.  Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii valtakunnallisesti. Päätarkoituksemme ovat  järjestömme piiriin kuuluvien ja koko yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla

Yhdistys toimittaa eettisiä sääntöjä ja niihin perustuvia toimintatapaohjeita, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käytön tehokkuutta. Käytämme mm. ISO 26000:2010 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta  yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä. Tämä tarkoittaa käytännössä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemistä. Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttäämme.

Lahjoitukset

Yhdistys ottaa vastaan testamentteja ja tavaralahjoituksia varsinaisen toimintansa ylläpitämiseksi erillisen sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä Olli Hakala info(at)etvk.fi tai soita asiamiehelle numeroon 045 8700 865

Otteita Facebook sivuiltamme:

Jyrki Saari: Trafilla ollaan korkeasti koulutettuja ja hyväpalkkaisia. Ei ole sekään siis laadun tae, koska tarvitaan vain yksi päättäjä joka voi töpätä julkisella sektorilla koko osaston hyvälaatuisen työn. Näin ehkä ajokorteista henkilötiedot nyt levisivät kaiken maailman rikollisten saataville.
Toinen esimerkki on joidenkin julkisten organisaatioiden perintätoimen pito huonomaineisissa, epäeettisissä ja veroja aggressiivisesti välttelevissä firmoissa. Esimerkiksi köyhät vanhukset eivät uskalla aina mennä hoitoon, koska pelkäävät joutuvansa sellaisten kynittäväksi.
Siirtyminen eettiseen perintätoimeen, joka ei tavoittele voittoja, (Kunnan Taitoa Oy) lienee sekin vain yhden talousjohtajan päätettävissä per organisaatio. Ei tilanne sillä parane, että esim. Satakunnan sairaanhoitopiirin talousjohtaja selittää sitä vanhusten omaksi viaksi, kun eivät ymmärrä neuvotella suoraan sairaanhoitopiirin taloustoimistosta maksuaikaa.
Todennäköisemmin asiakasmaksulain 11§ tulisi tulkita siten, ettei köyhiltä peritä maksua lainkaan.
...

View on Facebook

Väärinkäytösvihjeen antajaa koskevaa tietoa ei kerätä eikä tallenneta. ETVK saa weblomakkeen kautta lähetetyt jäsenhakijatiedot sähköpostina. Sähköpostina info@etvk.fi vastaanotetut tiedot säilytetään mahdollisia tarkistuksia varten toistaiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.