Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry

Social responsibility organization

 Keitä me olemme

Aatteellisen yhteiskuntavastuujärjestömme perustamiskirja rekisteröitiin vuoden 2013  alussa. Perustajajäsenet ovat humanitaarisia oikeustieteen, julkishallinnon, kuluttajien,  liike- ja elinkeinoelämän edustajia. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii valtakunnallisesti.

Yhdistys edistää YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisen toiminnan toteutumista yhteiskunnissa. Yhdistys toimittaa eettisiä sääntöjä ja niihin perustuvia toimintatapaohjeita, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käytön tehokkuutta. Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla Käytämme mm. ISO 26000:2010 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta  yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä. Tämä tarkoittaa käytännössä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemistä. Päätarkoituksemme ovat  järjestömme piiriin kuuluvien ja koko yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttäämme.  ETVK esite

ISO 26000 -yhteiskuntavastuuopas (julkaistu 2010)

 • Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n oppaan teemoja ovat hallintotavat, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaisuus, kuluttaja-asiat ja yhteisön toimintaan osallistuminen
 • lisäosana on julkaistu ohje standardin käyttämistä koskevan omaehtoisen vakuutuksen laatimisesta (NPR 9026:fi). Käytännössä lisäosa on työkalu sen viestimiseen, että organisaatio noudattaa toiminnassaan ISO 26 000:n periaatteita ja ohjeita
  • kansainväliset ohjeet yritykset ja ihmisoikeudet -teemasta
  • rakentuu kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja korjaavien toimenpiteiden saatavuudelle
  • periaatteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
  • YK on myös julkaissut periaatteiden tulkintaoppaan yrityksille
  • YK:n ihmisoikeusvaltuutetun yritykset ja ihmisoikeudet -sivusto
  • Suomessa YK:n periaatteita koskeva kansallinen toimeenpano-ohjelma hyväksyttiin 17.9.2014.Global Reporting Initiative (GRI) on julkaissut oppaan, joka kertoo miten GRI-raportointiviitekehystä voi käyttää yhdessä ISO26000 -yhteiskuntavastuuoppaan kanssa.

    

    

    

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

YK ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Julkisen elämän normeja  jotka soveltuu kaikille

TEM – Yhteiskuntavastuun ohjeet ja periaatteet. Yhteiskuntavastuun selkärangan muodostavat seuraavat kansainvälisesti tunnustetut ohjeet ja periaatteet

ISO26000 – 7 yritysvastuun pääaluetta

 Vastuullinen yrittäjuus PK-yrityksessä

Yritysvastuun raportoinnin ensiaskeleet

Tee 10 minuutin tietoisuuskysely omaan käyttöön pk yrityksille

Väärinkäytösvihjeen antajaa koskevaa tietoa ei kerätä eikä tallenneta. ETVK saa weblomakkeen kautta lähetetyt jäsenhakijatiedot sähköpostina. Sähköpostina info@etvk.fi vastaanotetut tiedot säilytetään mahdollisia tarkistuksia varten toistaiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.