OTE ERÄÄSTÄ B1 LAUSUNNOSTA

B1 Lausunnon tarkoitus
Sairauspäiväraha/Työkyvyttömyyseläke/Kuntoutustuki

Lausunnon liitteenä
Psykologinen tutkimus, toimintaterapeutin tutkimus, sosiaalityöntekijän kartoitus, palautuslomake työkokeilusta, potilaan selvitys ammatistaan ja urastaan.

Poimintoja lausunnosta
Potilas on tehnyt pitkän työuran erilaisissa raskaissa töissä ja myös asiantuntijatehtävissä yhteensä noin 40 vuoden ajan.
…tutkittava ei ole työkykyinen eikä enää kuntoutettavissa nykypäivän työelämän vaatimuksia vastaaviin töihin.
Potilas on ollut työkokeilussa toimistotöissä. Arviointilomakkeessa todetaan että potilas soveltuu alalle, mutta ei sovellu työhön, eikä työpaikkaan.

VAKUUTUS YHTIÖ  JA KELA HYLKÄÄ


KELAN  ARVELUTTAVAA OHJAILUA

Seuraavaksi Kelasta kirjallisesti ja puhelimitse ja erehdytetään työkyvyttömiksi tutkitusti todettujen henkilöiden hakemaan kokopäivätyötä työmarkkinatuen saamiseksi.

TÄSTÄ KELA VAIKENEE
KHO 1974 A II 127 työttömyys korvauksen saaja velvoitettiin palauttamaan perusteettomasti maksetun korvauksen määrä, vaikka asiasta ei ollut nimenomaisia säännöksiä. Ratkaisuun vaikutti se, että palautusvelvolliseksi tuomittu henkilö oli vastaanottanut tuen tietoisena edellytysten puuttumisesta.

Kelan ristiriitaisuutta peilaa sekin, että Kela on itse maksanut samasta syystä pitkään 300 pv. sairaspäivärahaa, mutta sitten kieltääkin työkyvyttömyyden/kuntoutustuen. Kelan erehdyttäminen kokopäiväisten töiden hakemiseen on ilmeinen peruste tehdä hylkypäätös eläkkeestä myös muutoksenhakumenettelyssä.

Työturvallisuuden kannalta on monella alalla melko ongelmallista työllistää työmarkkinoille minkään ikäisiä henkilöitä jotka ovat vaaraksi itselle ja muille. Vaara eskaloituu mitä pidempää päivää vajaakuntoisena tehdään. On suuri ero, jos tekee 4h tai 8h.

Terveillä ja työmarkkinoiden suosimassa iässä olevilla työttömillä työnhakijoilla on TEM:n mukaan 25 % mahdollisuus työllistyä.  Tuosta voi päätellä epäkurantissa iässä olevilla (50+) on käytännössä melko olematon mahdollisuus työllistyä (n. 3 %,) ja ”krämpällä” täysin olematon.

On kohtuutonta raskaissa töissä pitkän uran tehneitä ja loppuun kuluneita kohtaan, pyrkiä jättämään heidät vain työmarkkinakeinotteluun uhriksi.

Herää kysymys, onko työkyvyttömille tällä keinoin tuotettu Kelasta taloudellista eläkemenetystä jo miljoona vai mrd. luokkaa eläkeyhtiöiden eduksi?

Syyksiluettavuus vaatii tahallisen tai huolimattoman teon. Onko tässä syytä epäillä Kelassa virkarikosta?

Korjaus 6.10.17 klo 22,20 Virkarikosepäilyistä pitäisi asiakkaan tehdä poliisille tutkintapyyntö. Juuri saamani tiedon mukaan Aluehallintovirasto ei ota enää kanteluita Kelasta vastaan, vaan ne kuuluukin oikeusasiamiehelle.

ETVK Jyrki Saari, asiamies