Mielipidekirjoitus Anton Poljatschenko

Ensin yritys velkaantui. Sittemmin sen liiketoiminta supistui odottamatta.  Kun tulot eivät riittäneet velkojen hoitoon, yritys hakeutui velkasaneeraukseen.  Yritykselle pitkän pennin maksaneen kahden vuoden kirjelmöinnin jälkeen, antoi käräjäoikeus akordin kolmannekselle veloista.

Tavallisesti velka lyhenee kun se maksetaan rahatililtä. Mutta miten kirjata kirjanpitoon velkojen poistuminen, kun niitä ei ole maksettu rahatililtä. Akordissa velka lyhenee käräjäoikeuden päätöksellä.

Elinkeinotulon verotuksesta annetun lain mukaan akordi ei ole tuloa eikä menon oikaisukaan.

Asiasta on parikin korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, kirjanpitolautakunnan lausunto ja verohallinnon ohje. Niissä vilahtelevat termit ”velan tuloutus” ja ”verovapaa menettely”. Vaan kun akordissa taseen rakenne ei muovaudu korkeimman hallinto-oikeuden tai muidenkaan päätöksin: joko akordin määrä jää taseeseen tai saatu akordi tuloutetaan ja yhtiön tulovero kasvaa akordin määrällä.

Tuloutuksessa on rikkana rokassa veron vähennyskelvottomuus. Yrittäjä ei ehkä huomaa, että sittemmin maksettavaksi määräytyvä yhteisövero ei ole verotuslaskelmassa vähennyskelpoinen kulu. Eli kun yrittäjä maksaa yhteisöveronsa rahoitustililtä, heikkenee vakavaraisuus entisestään. Vaihtoehto tälle on, että tuloutusmenettelyn jälkeen yrittäjä maksaa yrityksen tuloveron omista henkilökohtaisista varoistaan.

Perustelu tuloutusmenettelylle on keinotekoinen. Velan osittainen anteeksianto ei ole yhtiölle etu vaan edellytys liiketoiminnan jatkumiselle. Akordin tuloutusmenettely muistuttaa sellaista tilannetta, missä klinikka saa kahden vuoden uurastuksen jälkeen henkilön raittiiksi. Tätä sitten juhlitaan kolmen viikon ryyppyputkella.

Asiasta on enemmän Youtubessa osa1

osa2

 

Anton Poljatschenko


Verokilpi Oy, yrittäjä
Suomen pienyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja