Artikla 13 on osa Euroopan unionin tekijänoikeuslakeja, joiden tarkoituksena on suojata paremmin luovaa työtä ja tarjota tekijänoikeuksien haltijoille tehokkaita tapoja suojata sisältöään verkossa.

Tuemme artikla 13:n tavoitteita, mutta Euroopan parlamentin laatimassa muodossa sillä voi kuitenkin olla merkittäviä, tahattomia seurauksia, jotka voivat mullistaa nykymuotoisen internetin.

Olemassa on parempikin tapa. Tutustu aiheeseen tarkemmin ja kerro mielipiteesi. Tästä

Parempi tapa toimia artikla 13:n suhteen

  • Pyydämme lainsäätäjiä löytämään tasapainoisemman ratkaisun tekijänoikeusrikkomusten suojaamiseen, jotta eurooppalaiset käyttäjät, sisällöntuottajat ja artistit saisivat edelleen äänensä kuuluviin verkossa. Tätä varten tarvitaan järjestelmä, joka perustuu alustojen ja tekijänoikeuksien haltijoiden yhteistyöhön.
  • Käytännössä tarvitaan kolme asiaa:
    • Tekijänoikeuksien haltijoiden on yhdessä alustojen kanssa tunnistettava omistamansa sisällöt, jotta alustat tuntevat tekijänoikeuksilla suojatut aineistot ja voivat antaa tekijänoikeuksien omistajille vallan estää sisällön esittämisen näin halutessaan.
    • Alustoja voi pitää vastuussa ainoastaan Content ID:n tai vastaavien järjestelmien tai ilmoitusten ja poistojen kautta tietoon saatetun sisällön osalta.
    • Alustojen ja tekijänoikeuksien omistajien on käytävä neuvotteluja vilpittömästi ja pystyttävä tunnistamaan helposti lisenssit ja käyttöoikeudet.


ETVK asiamies Jyrki Saari