1. Epäitsekkyys

Viranomaisten tulee tehdä ratkaisunsa pelkästään yleistä etua tavoitellen. Viranomaisen ei tule tavoitella taloudellisia tai muita materiaalisia etuja itselleen, perheelleen tai ystävilleen.

2. Integriteetti

Viranomaisella ei tule olla minkäänlaisia taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia ulkopuolisia henkilöitä tai organisaatioita kohtaan, jotka voisivat vaikuttaa heidän virkatehtäviensä hoitoon.

3. Puolueettomuus

Virkatehtäviä hoidettaessa, mukaan lukien virkanimitykset, sopimukset tai suositukset palkintoja ja etuja varten, viranomaisen tulee perustaa ratkaisunsa ansioihin.

4. Tilivelvollisuus

Viranomaiset ovat julkisessa vastuussa päätöksistään ja toimistaan, ja heidän täytyy hyväksyä tarkastukset.

5. Avoimuus

Viranomaisten tulee olla mahdollisimman avoimia päätöksissään ja toiminnassaan. Päätökset tulee perustella, ja tietoa voidaan salata vain jos yleinen etu sitä selvästi vaatii.

6. Rehellisyys

Viranomaisilla on velvollisuus kertoa virkatehtäviinsä liittyvät henkilökohtaiset intressit.

7. Johtajuus

Viranomaisten tulee edistää ja tukea näitä periaatteita johtamalla ja omalla esimerkillä.