ETVK huomautti huonosta hallintotavasta

Julkaisuvapaa KANNANOTTO – TSS OIKEUSLOUKKAUSEPÄILY TE-toimistot ovat toteuttaneet viimeaikoina käytäntöjä jossa työttömiä työnhakijoita on painostettu hakemaan ammattitaitoa, työkykyä, vastuita ja velvoitteita vastaamattomia työpaikkoja. Tietoomme on tullut,...

Arvot ja kultainen sääntö

”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matt. 7:12) Uusien ongelmien edessä toivotaan pohdintaa siitä, mitä ihminen pitää tärkeänä, arvokkaana. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan arvokeskustelusta. Asioilla tai esineillä on jokin...

ETVK Tuomarin vastuun valvontaa tehostettava

ETVK: Tuomarin vastuun valvontaa on tehostettava Suomessa. Asenteellisuutta tuomaroinnissa esiintyy mm. velallisia kohtaan. ”Kansainvälisen vertailun perusteella voidaan sanoa, että tuomareiden vastuu ja valvonta on toteutettu Suomessa hieman lepsulla tavalla....