Yhteiskuntavastuu

ETVK Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Tiedotamme yrityksille ja organisaatioille yhteiskuntavastuuasioista ja ”soft law” instrumenteistä. Toimitamme myös vapaaehtoista...

Eettisiä periaatteita yrityksille ja organisaatioille

(ETVK) Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry  toimittaa eettisiä sääntöjä eri toimeksiantajille, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käyttöä ja tehokkuutta. Eettisillä säännöillä ei ole haluttua ohjaavaa vaikutusta ellei niitä vahvisteta julkisesti,...

Eettiset säännöt – perusteita

Eettiset säännöstöt ovat ammattikuntien käyttämiä työvälineitä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on luottamuksen ylläpitäminen asiakkaiden ja ammattikunnan välillä. Säännöstöt antavat ohjeita hyvää toimintaa varten. Ne eivät aina sisällä...

Eettiset periaatteet yrityksille

Yleiset • Rehellisyys • Lakien ja säädösten noudattaminen Yhteisö • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen • Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu • Terveys ja turvallisuus Toiminta • Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu • Kilpailukysymykset • Lahjonnan ja lahjusten...

Eettiset säännöt vesi- ja energiaporakaivoille

Pohjavesikonsultointi Asko Vasarvuori T:mi aloitteesta Eettisten sääntöjen tiedotus- ja valvontakeskus  on käynnistänyt 18.12.2012 vesi- ja energiaporakaivojen eettisten sääntöjen laadintaprosessin.  Eettiset säännöt laaditaan jotta kestävän kehityksen tavoitteet...