Yhteiskuntavastuu

ETVK Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Tiedotamme yrityksille ja organisaatioille yhteiskuntavastuuasioista ja ”soft law” instrumenteistä. Toimitamme myös vapaaehtoista...

Eettisiä periaatteita yrityksille ja organisaatioille

(ETVK) Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry  toimittaa eettisiä sääntöjä eri toimeksiantajille, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käyttöä ja tehokkuutta. Eettisillä säännöillä ei ole haluttua ohjaavaa vaikutusta ellei niitä vahvisteta julkisesti,...

Eettiset säännöt – perusteita

Eettiset säännöstöt ovat ammattikuntien käyttämiä työvälineitä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on luottamuksen ylläpitäminen asiakkaiden ja ammattikunnan välillä. Säännöstöt antavat ohjeita hyvää toimintaa varten. Ne eivät aina sisällä...