Yleiset

• Rehellisyys

• Lakien ja säädösten noudattaminen

Yhteisö

• Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

• Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu

• Terveys ja turvallisuus

Toiminta

• Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu

• Kilpailukysymykset

• Lahjonnan ja lahjusten ehkäiseminen