Pohjavesikonsultointi Asko Vasarvuori T:mi aloitteesta Eettisten sääntöjen tiedotus- ja valvontakeskus  on käynnistänyt 18.12.2012 vesi- ja energiaporakaivojen eettisten sääntöjen laadintaprosessin.  Eettiset säännöt laaditaan jotta kestävän kehityksen tavoitteet toteutuisivat alalla nykyistä paremmin. Porakaivot ovat jääneet kehityksen ja valvonnan ulkopuolelle ja niitä on rakennettu vuosikymmenet samoilla rakennusmetodeilla.

Pohjavesikonsultointi Asko Vasarvuoren  mukaan ensimmäinen porakaivojen vaikuttavuustutkimus tehtiin Suomessa 2005. Tutkimustulos yllätti tutkijat rakennusmateriaalin vettä pilaavalla vaikutuksella. Markkinaselvityksen mukaisesti Suomessa on 36 000 hylättyä porakaivoa veden määrä- ja laatuongelmien seurauksena. Vaikuttavuustutkimusta, tutkimuksen kehittämistä ja porakaivon tuotekehitystä tulee jatkaa siis edelleen.

Putki- ja porakaivojen ongelmat esiintyvät maailmalla alueellisina. Tämä johtuu siitä, että putkikaivojen olosuhteet vaihtelevat geologisesti, ilmastollisesti, rakenteellisesti ja käyttöolosuhteiltaan. Vastaavia ja paljon Suomea kärkevämpiä ongelma-alueita löytyy maailmalta. Siksi kaivojen säännöt tulisi ratifioida kaikissa maissa joissa ongelmia esiintyy.

Kaakkois-Aasian putkikaivojen arseeniongelma on maailman kaikkien aikojen laajin ympäristökatastrofi.  Jopa sadat miljoonat asukkaat ovat vaarassa kuolla putkikaivojen veden aiheuttamaan arseenin yliannostukseen.  Netistä saa lisätietoa esim. nimellä Arsenic Bangladesh.  Oikeusjuttuja toimijoita vastaan on vireillä.

Pohjavesikonsultointi Asko Vasarvuoren kanssa on parhaillaan menossa yhteistyöprojekti: esiselvitys putkikaivojen stressi- ja vaikuttavuustutkimus/Intia.

Ympäristölle, pohjavedelle ja porakaivolle on pääosin vaatimukset esitetty, mutta vaatimukset toteutuvat huonosti.  Vesi- ja energiakaivojen eettiset sääntöjen ratifioinnin ja valvonnan tarkoitus on saattaa vaatimukset toteutumaan paremmin.  Ne tulevat vaikuttamaan suomessa ja ulkomailla mm. menetelmiin, koulutukseen, ja luvanvaraisuuksiin.  Nämä asiat vaikuttavat taas suoraan vesien laatua parantavasti.

Kuluttajalla ei ole tällä hetkellä suhteessa porakaivoon juurikaan suojaa. Kuluttajariitalautakunnassa ja oikeudessa jutut kaatuvat usein kuluttajan tappioon, syynä on maanalaisesta rakenteesta johtuva näyttöjen vaikeus.  Poraaja on lähes monopoliasemassa maanalaisen tietämyksensä ja virheellisten käytäntöjen kanssa. Porauskulttuuri on kehittynyt isältä pojalle, isä poika porauskone asentoon.

Porakaivojen korjausliiketoiminnan ja porakaivorakenteiden avauksen myötä tietoisuus todellisuudesta on tulevaisuudessa edessämme.