Sieppaa

(ETVK) Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry  toimittaa eettisiä sääntöjä eri toimeksiantajille, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käyttöä ja tehokkuutta.

Eettisillä säännöillä ei ole haluttua ohjaavaa vaikutusta ellei niitä vahvisteta julkisesti, tueta koulutuksella ja tiedottamisella. Säännöstöt antavat ohjeita hyvää toimintaa varten.

Ne eivät aina sisällä yksityiskohtaisia toimintaohjeita vaan ne voivat koostua ydinarvoista ja periaatteista, joita tulkitaan itsenäisesti vaihtelevissa työtilanteissa.

Niiden voima on siinä, että ne antavat yksinkertaisessa muodossa hyvin muistettavia ”peukalosääntöjä”. Ongelmana on se, että säännöt voivat yksinkertaistaa asioita liikaa. Toisaalta, mikäli säännöistä pyritään saamaan kattavia, ne muuttuvat helposti liian monimutkaisiksi.

YLEISET

Rehellisyys
Lakien ja säädösten noudattaminen

YHTEISÖ

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu
Terveys ja turvallisuus

TOIMINTA

Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu

Kilpailukysymykset

Lahjonnan ja lahjusten ehkäiseminen

Tietoisuuden lisäämiskysely omaan käyttöön pk yrityksille

YK Global Combact -Kysymyksiä johtajuudesta

Yhteystiedot:

info@etvk.fi

www.etvk.fi