Julkaisuvapaa

KANNANOTTO – TSS OIKEUSLOUKKAUSEPÄILY
TE-toimistot ovat toteuttaneet viimeaikoina käytäntöjä jossa työttömiä työnhakijoita on painostettu hakemaan ammattitaitoa, työkykyä, vastuita ja velvoitteita vastaamattomia työpaikkoja. Tietoomme on tullut, että linjaus on aiheuttanut häiriötä myös työnantajille.
Perusturvatasolla työmarkkina-, tt- ja asumistuki ja 9€ kulukorvausta päivässä työvoiman edustaja ajautuu yleensä sosiaalisesti esteiseksi. Velkavastuiden hoito ei suju joten seurauksena on ylivelkaantuminen ja luottohäiriömerkinnät jotka ovat nousseetkin ennätyslukemiin.

Jos työtön työnhakija kieltäytyy edellä mainitusta ”työnantajien häiriköinnistä”, niin hän menettää perusturvansa niin huonolle tasolle, että se vaarantaa terveyden ja saattaa johtaa rikollisuuteenkin ainoana selviytymiskeinona. Ei hallinnon näin pidä toimia, sillä näin tuhotaan yksilöiden itsenäiset vastuunkannon mahdollisuudet. Linjaus onkin koettu TSS oikeuksien loukkauksena.

Järjestömme harkitsee aloitetta maamme työttömien ihmisoikeustilanteen ottamiseksi kansainvälisen yhteisön arvioinnin kohteeksi.
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström antoi tammikuussa Maria Kaisa Aulan tehtäväksi kartoittaa eri toimijoiden näkemyksiä uusista tavoista työttömyyden vähentämiseksi. Tällainen toiminta taas edistää luottamusta kansalaisten ja hallinnon välillä.

Porissa 25.2.16 Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry

Asiaa hoitaa: Jyrki Saari, s.posti:jyrki.saari@etvk.fi, p:045 8700 867

Jakelu 25.2.2016: kansanedustajat, valtioneuvoston kirjaamot huomautus hallintotavasta