Kannanotto STMlle

Tiedoksi: yrjo.mattila@kela.fi

KANNANOTTO
Ammatinharjoittajien/yrittäjien tulisi olla toimeentulotukien hakijana samassa asemassa kuin muidenkin. Näin ei ole käytännössä. Sosiaalityöntekijät kiristävät perusturvan epäämisen uhalla ammatinharjoittajat/yrittäjät luopumaan kokonaan työstään, vaikka he näin saisivat hankittua itsenäisesti osan elatuksestaan. Heidät esitetään sosiaalitoimessa tappiota tuottavaksi yhtiöksi eikä rinnasteta asiallisesti epäsäännöllistä pätkätyötä ja osa-aikaista palkkatyötä saaneeseen.

Todennäköisesti takana on se, että asiakkaan ansiotyö on sosiaalilautakunnille ja – työntekijöille sivuseikka ja hänet järjestellään kunnallishallintojen ja valtion keskinäisen rahataloussiirtojen instrumentiksi. Tällaisella lyhytnäköisyydellä tuskin säästämme mitään koska huono kohtelu masentaa. Tt.tukiasiakkaan työponnistusta, mielipidettä ja elämää ei kunnioiteta. Sairaskulut saattavat tämän seurauksena olla paljon suuremmat koko yhteiskunnallemme.

Sosiaalityöntekijän tulisi perusturvan epäämisten ja kiristyksen sijasta kiinnittää huomio vain lisätyön haun voimassaoloon. Tulisi kehottaa pitämään ”kynsin ja hampain” kiinni olemassa olevasta työstään. Kokonaan työttömyys heikentää työnsaannin mahdollisuutta entisestään melko nopeasti ja todella paljon. Varsinkin yli 50 vuotiaan on mahdollisuudet putoavat käytännössä olemattomaksi monilla aloilla. TEM analyysi 65/2014 osoittaa, että työnantajat palkkaavat paljon mieluummin työnhakijan suoraan edellisistä hommista kuin työttömän. Vain alle neljännes avoimeen työpaikkaan palkattu on ollut työttömänä työnhakijana.

Lisäksi: Yrittäjältä on vaadittu, että luovut asunnosta, jossa asuu kolme alaikäistä lastasi ja toiminimestäsi, jonka jälkeen avun sijasta ajetaan perhe vielä rajumpaan ahdinkoon.(Tapaus Länsi-Suomessa). H:kissä ilmoitetaan yrittäjälle, että ”täällä autetaan tavallisia ihmisiä, ei yrittäjiä”. Sosiaalitoimen kannanotolla on siis kerrottu, että hädässä oleva ei ihminen onkin epäihminen, joka voidaan ajaa ulos ovesta auttamatta häntä. Espoossa käytäntö on ollut vieläkin rajumpi. ”Mitä te täällä teette? Tehän olette yrittäjä, voitte aloittaa yrittämään koska tahansa.” Luetteloa voisi jatkaa ainakin Kauhajoelle, Enontekiölle ja Kuusamoon. Jokaisella tapauksella on vastine elävässä elämässä.

Perustelu: Suomen Hallitusmuoto 15 a § 1 mom. Suomen perustuslaki 19 § 1 mom.
Laki toimeentulotuesta 1 §, 2 §, 6 §, 10 §, 11 § 1 mom. ja 20 § 1 mom. 2 kohta
http://www.sosiaalikollega.fi/verkkokonsultaatio/aikuissosiaalityo-ja-toimeentuloturva/yrittajan-toimeentulotuki http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2001/200101344

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi ryhtyä parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin asian tilan korjaamiseksi.
Porissa 11.3.16 Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry,

Jyrki Saari, asiamies
s.posti:jyrki.saari@etvk.fi
P:045 8700 867