Jakelu: kansanedustajat, valtioneuvoston kirjaamot
KANNANOTTO EUROOPAN PERUSKIRJAN OIKEUKSIEN VASTAISISTA TOIMISTA
Me Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry ja järjestömme piirin kuuluvat
emme hyväksy mitään Euroopan sosiaalisten oikeuksien vastaisia oikeusloukkauksia.
Moitimme erityisesti kansallisen hallintomme Euroopan peruskirjaan perustuvien
työelämän ja sosiaalisien oikeuksien vastaisia toimia koskien työssäoppimisen
ammattitutkintojen näyttöoikeutta, ammatinharjoittamista ja ammattisuojaa.

Julkisen tiedon salaaminen on petos
Työvoimahallinnon toimenpiteet näyttöoikeuksia ja ammattisuojaa vastaan tekee
työttömistä lainsuojattomia. Mikäli tätä ei tuoda ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi
esiin kysymyksessä on petos.

Kansallinen hallinto voi loukata oikeuksia, mutta valtio on vahingonkorvausvastuussa.
Tarvittaessa teemme järjestönä kantelun Euroopan sosiaalisten oikeuksien
komitealle ja tulemme myös käyttämään oikeuttamme vaatia kansalliselta hallinnolta
täysimääräiset vahingonkorvaukset oikeusteitse. Sillä miten me muuten voimme
elää tällaisessa yhteiskunnassa, jossa hallinto tekee kansalaisistaan lainsuojattomia.

Porissa 1.9.2016 Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry
Jyrki Saari, asiamies
Jarkko Saari, hallituksen puheenjohtaja

Kannanotto pdf