Päiväys: 2018-02-14 08:19. Vastaanottaja: kirjaamo@vnk.fioikeusministerio@om.fikirjaamo@stm.fi

Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry moittii Tartuntatautilain maaliskuussa voimaan astuvaa muutosta.

Työlainsäädäntöpuolta ei ole riittävällä tavalla otettu huomioon. Hoitoalan ammattilaisten itsemääräämisoikeus on asetettu menetettäväksi sen uhalla, että kyseenalaisestakin rokotteesta kieltäytyvä menettää työnsä, kun työnantajilla ei ole tarjota vaihtoehtoista tehtävää. Mitä ilmeisemmin pakkokeino ei ole järkevä tapa lisätä rokotuskattavuutta. Lääketeollisuus on isoa liiketoimintaa ja osin korruptoitunutta.  Se ei tarvitse tuekseen kyseenalaista lainsäädäntötyötä, eikä kyseenalaista lainsäädäntötyötä tarvita muutenkaan.

Esimerkiksi influenssarokotteiden teho on kyseenalainen ja on havaintoja terveydelle haitallisista vaikutuksista. Hoiva- ja hoitoalan työntekijät kokevat, että heillä on käytössään parempiakin keinoja potilasturvallisuuden suojaamiseen.

Ei ole kohtuullista, että työntekijä kantaa riskin josta voi joutua pyörätuoliin loppuiäkseen tai saada vastaavan seurauksen kuin esim. papa-rokotteesta, joten järjestömme jäsenien ja sen piiriin kuuluville näin tuottamuksellisista teoista korvausvastuussa on valtio, jolta tulemme hakemaan korvaukset täysimääräisinä.

Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry
Jyrki Saari, asiamies
045 8700 865

Lisäys klo 11,08. Vastaanottaja: Kansanedustajat

Arvoisat kansanedustajat

Esiin on tullut seikkoja lainsäädäntötyöstä, joka edistää yksityisten organisaatioiden häpeällisten voittojen tavoittelua.Esimerkkitapaus: Tartuntatautilain muutos, joka astuu tiettävästi voimaan maaliskuussa 2018.   Pakko ei ole järkevä tapa lisätä rokotuskattavuutta. Lääketeollisuus on isoa liiketoimintaa ja osin korruptoitunutta.  Se ei todellakaan tarvitse tuekseen kyseenalaista lainsäädäntötyötä, jonka seurauksena lääkefirma vapautuu tuottamuksellisen teon vastuusta.

Kansalaisina moitimme  jäseniemme oikeusloukkauksia.
Tuottamuksellisesta teosta korvausvastuullinen onkin nyt valtio lääkefirman sijasta. Toisin sanoin, kansalaiset joutuvat huonon lainsäädäntötyön vuoksi kustantamaan itse itselleen vahingonkorvaukset, jotka kuuluisivat lääkefirmalle.

Minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä tilanteen korjaamiseksi, ettei tuon kaltaista korruptiota ja häpeällisten voittojen tavoittelua edistävää lainsäädäntötyötä vastaisuudessa ilmenisi?

Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry
Jyrki Saari, asiamies
045 8700 865