sieppaa

Suurin osa maamme korruptiorikoksista jää piiloon. Tilanne kylläkin kiinnostaa kansalaisia nykyään enenevissä määrin. Yksistään mtv:n artikkeli tavoitti  2046 henkilöä vuorokaudessa ilman maksettua mainostusta fb sivustollamme (kuvakaappaus).

Kansainvälisesti verraten Suomessa on panostettu korruption torjuntaan poikkeuksellisen vähän. Luvut eivät aina kerro koko totuutta: Suomi oli vielä viime vuonna kolmannella sijalla vähiten korruptoituneiden maiden listalla Transparency Internationalin kansainvälisessä korruptiobarometrissa.  Tämä johtuu siitä, että Suomelle ominainen rakenteellinen korruptio jää piiloon barometrissä. Näin asiasta on mm. mainittu mtv hyytävä raportti Suomesta …

Suomessa poliisin tietoon tulevien lahjontarikosten pieni määrä johtunee etenkin rakenteellisista intressikytköksistä. OECD on kiinnittänyt huomiota korruption torjunnan passiivisuuteen Suomessa ja antanut useita suosituksia tilanteen kohentamiseksi. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen velvoitteita vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi ei ole Suomessa myöskään vielä toteutettu. Näin kirjoittaa asiasta 24.06.2015 Keskusrikospoliisi