(ETVK) Eettisten säätöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry on keskittynyt edistämään YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisen toiminnan toteutumista yhteiskunnassamme. Luottamuksen ylläpitäminen virkamiesten ja kansalaisten välisessä julkisessa toiminnassa sekä eri ammattikuntien ja asiakkaiden välisessä toiminnassa on olennainen osa toimintaamme.  

Järjestö koostuu siihen liittyneistä yksityisistä ja jäsenyhdistyksistä. Toimialueeseemme kuuluu ohjata yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Päätarkoituksemme ovat  järjestömme piiriin kuuluvien ja koko yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttäämme,

Toimintavuosi 2019 oli seitsemäs laaditun strategian pohjustama toimintavuosi.  Vuoden aikana saatiin paljon aikaan. Päätavoite saatiin tehtyä yli varsinaisen tavoitteen, sillä julkaisuitamme luettiin kansainvälisestikin, 25 eri maassa. Suomessa luettiin luonnollisesti eniten. Seuraavana oli USA (10 %) osuudella useilla sadoilla eri lukijoillaan.

Voimavaramme ovat rajalliset, vain jäsenmaksut mahdollistavat toimintamme. Tästä huolimatta yhdistys on auttanut lukuisia ihmisiä perusoikeuksien turvaamiseksi. Olemme osin toimittaneet henkilökohtaista neuvontaa, ettei kansalaisten oikeuksia loukattaisi. Suurin osa toimintaamme on tapahtunut julkisesti saatavan nettisivustomme avulla tiedottamalla sekä sähköpostein kuntapuolelle, eduskuntaan, ministeriöihin ja valtioneuvostoon lähetetyin kannanotoin mm. lakialoitteisiin ja – muutoksiin. Näin yhdistyksen painoarvo viranomaisten ja kansalaisten välisessä vuoropuheluissa on ollut luottamusta edistävää. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 10.2.2019

Jukka Saari, hallituksen puheenjohtaja