ETVK lähetti aamupv. 17. tammikuuta 2018 sähköpostitse kuntouttavien työpajojen tarkastusvaatimuksen sosiaali- ja terveysministetriölle. Ilmaisimme myös kiinnostuksen STM:n mahdollista toimeksiantoa kohtaan.  Se edistäisi luottamusta kansalaisten ja viranomaistyön välillä.

Jyrki Saari, asiamies