YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika                                    12.2.2017 klo 16.00

Paikka                                Kokoustila: internet (Team Viewer, puhelin)

Järjestelyt                          Ilmoittautuminen: info@etvk.fi 11.2.2017 mennessä

Asiat                                   Kokoukselle on valmisteltu asialista, joka on liitteenä

Terveisin                            Yhdistyksen hallitus
ASIALISTA

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja
  • valitaan kokouksen sihteeri
  • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
  • käsitellään yhdistyksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä toimintavuodelta
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuodelle
  • käsitellään yhdistyksen talousarvio toimintavuodelle
  • valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet