Lähtetty: eduskuntaan, oikeusministeriöön ja valtakunansyyttäjälle

Viite: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006296037.html

ETVK moittii sitä, että valtakunnansyyttäjä on mahdollisesti ryhtynyt venyttämään rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta.

Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen, eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperiaate sisältää siis taannehtivan lainsäädännön kiellon.  Laillisuusperiaatteesta johtuen mukaan rikossäännöksen on oltava tarkkarajainen eikä tulkintaa voida laajentaa koskemaan sellaista toimintaa, jonka ei voida katsoa sopivan säännöksen sanamuodon sisältöön.

 https://www.minilex.fi/a/rikosoikeudellinen-laillisuusperiaate

Kantamme on se, että vain alkuperäinen julkaisuajankohta on katsottava tarkkarajaisesti tekohetkeksi. Tämä siksi, että halusi julkaisija tai ei, niin julkaisun poistamisen on tosiasiallisesti mahdotonta, vaikeaa, epätarkkaa, tarpeetonta ja asiatonta. Mahdotonta, vaikeaa ja epätarkkaa se on internetin luonteen vuoksi.  Tarpeetonta ja asiatonta se on siksi, että historian kirjallisuutta tulisi tuhota milloin mitäkin kansanryhmää mukamas kiihottavina, riippuen siitä ketä syyttäjä milloinkin mielii lähteä syyttelemään.   

ETVK, Jyrki Saari, asiamies