ETVK moittii hallitusta epäoikeudenmukaisuuden lisäksi siitä, että se sivuutti
perustuslakivaliokunnan lausunnon tekemättä esitykseensä yhtään korjausta.
Näin valiokunta sanoi lausunnossaan: Koska työttömillä ei edellä todetuista ja
erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollista
täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta, ehdotusta ei voida pitää perustuslain
kannalta ongelmattomana. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti korostanut, että
etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia
työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä
työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea. Nyt arvioitavassa hallituksen
esityksessä on sitä vastoin sen perusteluidenkin mukaan kyse ”kaavamaisesta
laskusäännöksestä” vailla yksilöllistä harkintaa.
EETTISTEN SÄÄNTÖJEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS RY
Jyrki Saari, asiamies
etvk.fi
tuloste s.postista