Lähetetty 12.1.2019 vnk.kirjaamoon, stm.kirjaamoon ja annika.saarikko@eduskunta.fi

Arvoisa ministeri, moitimme ja vaadimme, että muutatte käsittelyssä olevaa asiakasmaksulakiesitystänne, joka uhkaa jopa kymmenkertaistaa joidenkin pienituloisten ihmisten vuotuiset terveyskeskuksen asiakasmaksut. Vaadimme myös, että alatte valmistella uutta lainsäädäntöä, jossa terveyskeskusmaksut poistetaan koko maassa ja muille asiakasmaksuille asetetaan nykyistä alhaisempi vuotuinen katto.

Oikeus terveyteen ja hyvään hoitoon kuuluu kaikille – asiakasmaksujen lisäykset pysäytettävä  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat ylisuuret ja keskeinen eriarvoisuutta ylläpitävä tekijä Suomessa. Hallituksen lakiesitys uudeksi asiakasmaksulaiksi on pahentamassa tilannetta entisestään. Maksujen alentamisen tai poistamisen sijaan se järjestelee maksuja uudelleen tavalla, joka uhkaa jopa kymmenkertaistaa monien asiakasmaksut.

Asiakasmaksut kasvavat monella pienituloisella jopa sadoilla euroilla vuodessa. Tällä hetkellä terveyskeskuskäyntien vuosittainen enimmäismaksu on suurimmassa osassa kuntia 61,80 euroa. Lakiesitys kymmenkertaistaa maksukaton jopa 683 euroon.

Terveydenhuollon rahoitus tulisi mieluummin kerätä verotuksen kautta kuin paljon sairastavien ihmisten taskuista. Terveyskeskusmaksut tulisi poistaa koko maassa, kuten esimerkiksi Helsingissä on jo tehty. Hyvinvointivaltion tarkoitus on turvata oikeus hyvään elämään vaikeissakin tilanteissa. Oikeus terveyteen ja hyvään hoitoon on kaikilla, ei vain harvoilla.

ETVK