US   Pääministeri Juha Sipilä:  Julkinen kysymys Teille Herra Pääministeri, johon odotamme vastausta.

 

Te, Pääministeri Sipilä totesitte 5.3.2016

Ylen haastattelussa: ” 90-luvun uhrien kohtalo on traaginen ja se vaikuttaa talouteemme edelleen”

 

Tiedättekö Te Herra Pääministeri, miten se oikeasti vaikuttaa Suomen talouteen tälläkin hetkellä?

Pelkän yhden alla olevan esimerkin valossa, ovat vaikutukset Suomen talouteen saamatta jääneinä veroina 1.3

miljoonaa euroa ja kun näitä tapauksia on satoja ja tuhansia on vaikutus satoja miljoonia jopa satoja miljardeja.

 

Kuinka moneen kertaan Te herra Pääministeriolette halukas maksamaan saman maitopurkin kaupassa? Oletteko valmis maksamaan sen 5-7 kertaisena?

Yrittäjä, joka otti investointilainaa 1,5 milj.mk vuonna 1988 ja jonka omaisuutta Pankki realisoi itselleen 90-luvulla lähes 5 miljoonan mk arvosta, taistelee edelleen Pankkia vastaan, koska Pankki väittää vielä vuonna 2016, että yrittäjä on velkaa Pankille vielä 10 miljoonaa markkaa. Esimerkissä käytetään markkoja, jotta Herra Pääministeri ymmärtää kuvion mielettömyyden.

Tämä yrittäjä on taistellut Pankkia vastaan jo 23 vuotta, jotta hänen ei tarvitsisi maksaa 1,5 miljoonan markaninvestointilainaa takaisin 5-7 kertaisena sen lisäksi, että Pankki on jo 90-luvulla saanut hänen omaisuuttaan lähes 5 miljoonan markan edestä.

Jos tämä yrittäjä ei taistelisi laillisista oikeuksistaan, hänelle lankeaisi 7 kertainen lasku siitä, että hän uskoi 1980 luvulla yrittäjyyteen.Tämä on kova hinta siitä, että yrittäjä työllisti aikanaan 27 ihmistä – vai oletteko samaa mieltä, herra Pääministeri?

Miksi tämän em. kuvion pitäisi kiinnostaaHerra Pääministeriä tai jopa jokaista rivikansalaista? Mitä tekemistä tällä on koko Suomen velkaantumisen ja luottoluokituksen kanssa?Tällä, todellisuudessa olemattomalla em. virtuaalivelalla ollaan voitu kiertää valtion veroja 1,3 miljoonan euron arvosta –tähän päivään mennessä. Onhan kyse luottotappiosta pankille – vai onko?

Oletteko tietoinen velkakirja-kuplasta, jota ylläpidetään Suomen valtion vahingoksi – Herra Pääministeri Sipilä?

Yksittäistapausko? Ei suinkaan, jokainen tuntee varmasti lähipiiristään useita eli kyseessä on satojentuhansien ihmisten kohtalo, joiden virtuaaliveloilla Suomen valtiontalous kärsii suoraan verotulojen menetyksinä ja joilla entiset yrittäjät ja 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrit pidetään yhteiskunnan ulkopuolella ja ikuisessa jo 23 vuotta kestäneessä velkavankeudessa. Näistä yrittäjistä ei juuri kukaan ole 90-luvun laman jälkeen pystynyt investoimaan tai työllistämään ja heidän virtuaalivelkansa Pankeille kasvavat koko ajan korkoa korolle 18 %:n mukaan.

Investoivalla, työllistävällä yrittäjällä ei ole mitään oikeusturvaa Suomessa – ei myöskään maatalousyrittäjillä, joidenryöstö on jo alkanut.

Pankin velkakirjoissa on ehto, että asiakkaan velat irtisanotaan heti, jos Pankki joutuu vakavaraisuuskriisiin eli jos Pankin vakavaraisuusaste EU-säännösten mukaan putoaa alle sallitun. Pankista lainaa ottanut yrittäjä siis maksaa omalla omaisuudellaan, jos pankinjohtaja hoitaa Pankin sijoitussalkun huonosti.

Herra Pääministeri!

Oletteko tietoinen, että Pankit sopimuspapereissaan käyttävät edelleen sanaa: ”massairtisanomistilanne” eli samaa tilannetta, mitä 90-luvulla tehtiin 90-luvun laman uhreille/yrittäjille, jolloin Pankit ryöstivät noin 65.000 yrittäjän koko omaisuuden tilityksiä tekemättä?

Sallitaanko meillä, lainvastaisesti, että tilitystä velan, suoritusten, realisointien ja takaajien suoritusten välille ei tarvitse tehdä?

Onko tämä Herra Pääministeri hyväksyttävää pankkitoimintaa vuonna 2016?

Entä valtion osuus asiassa 2000 , kun SSP-sopimus julistettiin salaiseksi 100 vuodeksi ja talouspoliittisen valiokunnan 29.3.2000 tekemä kauppakirja, jolla 56.000 yrittäjän 77 000 kappaletta velkoja julistettiin salassa pidettäviksi 25 vuodeksi, kun yrittäjien 12 miljardin velat myytiin norjalaisille perintäyhtiöille 5 %:llä niiden arvosta eli 600. miljoonalla markalla antamalla yrittäjillä mahdollisuutta maksaa lainansa pois tuon 5 %:n määräisenä..

Herra Pääministeri, Nämä 56.000 yrittäjää ovat edelleen velkavankeudessa 23 vuoden jälkeen.

Oletteko Herra Pääministeri tietoinen näistä yritystoiminnan riskeistä, joita Suomen valtio on itse aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen salaamalla asian selvittämiseksi tarpeelliset asiakirjat.?

Mitä Te Herra Pääministeri aiotte tehdä asialle? Eikö olisi kohtuullista, että nämä 23 vuotta velkavankeudessa olleet yrittäjät vihdoin vapautettaisiin veloistaan keskeyttämällä velkojen perintä, tutkimalla Pankkien perinnän laillisuus ja velvoittamalla Pankit ja Suomen valtio korvaamaan näille yrittäjille aiheuttamat vahingot?

Samaa mieltä olemme varmasti siitä, että mikäli yrittäjien oikeusturvaa Suomessa ei saada kuntoon, niin yrittäjien massamuutto Suomesta vain kiihtyy ja uusia työpaikkoja ei Suomeen tällä tavoin synny. Yrittäjien luottamus Suomen valtion johtoon ja Pankkeihin on saatava palautettua, muutoin Suomella ei ole muuta tietä, kuin konkurssi.

Haluamme tuoda Herra Pääministerin tietoon myös sen, että Lindorff Oy perii tänäkin päivänä yrittäjiltä velkoja, joista se itse myöntää hävittäneensä velkakirjat!

Tämä seuraava lause on suoraan viranomaisen virallisesta asiakirjasta 10.02.2016: Lindorff pyrki saamaan erään asiakkaan vakituisen asunnon haltuunsa vuoden 1995 oikeuden päätöksen perusteella. Velkakirjoja vaadittiin esitettäväksi, johon Lindorff vastasi: ”Meidän käytäntömme mukaisesti asiaa koskeva velkakirja on tuhottu, eikä sitä enää ole saatavissa”.” Tämä lause on uskomaton – miten pelkällä väitteellä -ilman tilitystä voidaan väittää velan olevan olemassa?

Silti saatavaa yritetään edelleen periä 90-luvun -väitettyjen velkojen avulla ihmisten asuntoja pakkohuutokauppaamalla. Taas toimitaan koko kansan ja valtion vahingoksi.

Tiedättekö Te, kuinka paljon määrällisesti vääriä velkomustuomioita on mennyt läpi oikeusistuimissa, herra pääministeri?

Tiedättekö Te, arvoisa pääministeri, mihin rahat katoavat? Veroparatiiseihin? Keiden tileille?

Mihin toimenpiteisiin hallituksenne aikoo ryhtyä Lindorffin toiminnan johdosta?

Nyt ei riitä, että todetaan tilanteen olevan traaginen -tarvitaan toimia laittoman pankki- ja perintätoimen kuriin saamiseksi. Laki meillä siihen on Rikoslaki 28 luku 4§ 3mom. ja 5§ sekä Kauppakaari. Emme ole nähneet vielä yhtään tilitystä velan suoritusten, takaajien suoritusten tai realisoitujen omaisuuksien suorituksista 90-luvun jäljiltä. Vasta tällaisen tilityksen jälkeen voidaan saada summa, jonka jompikumpi osapuoli on toiselle velkaa.

Laki on selvä -käytäntö ei.

 

Liisää kysymyksiä Teille Herra Pääministeri:

Onko yrittäjien oikeusturvaongelma oikeuslaitoksessa ja viranomaisissa?

Puuttuuko viranomaisvalvonta?

Vieläkö meillä on voimassa 6.5.1992 tehty ns.”Koiviston konklaavin päätös”, jonka mukaan instituutiot ei saa hävitä?

Miksi 3/1992 silloisen hallituksen ja pankkien välistä sopimusta ei noudatettu –“ elinkelpoisten yritysten lainoja ei irtisanota”?

Keiden velkaa 1989 -90 olleet valuuttavelat todellisuudessa olivat -pankkien vai yrittäjien?

Miksi talousvaliokunta vei Arsenalin velkoja myytäessä eduskunnalta lainsäädäntövallan 10 vuodeksi?

Oletteko tietoinen, että tuolloin osa 56 000 Arsenal velallisesta ei ollut enää velkaa todellisuudessa?

Oletteko tietoinen salaisista asiakirjoista, joiden avulla 90-luvunuhrien oikeusturva voidaan palauttaa?

Oletteko valmis avaamaan salaiset asiakirjat? (Demokraattisessa valtiossa ei voi olla satojatuhansia kansalaisia koskevia salaisia asiakirjoja)

Oletteko valmis tämän hallituksen aikana palauttamaan 90-luvun uhreille ihmisarvoisen elämän ja heidän kunniansa takaisin?

Oletteko valmis ajamaan tämän hallituksen aikana yrittäjiä koskevaa tasa-arvoista lainsäädäntöä, jossa mm. velkojan epärehellisyys, velkojan rikokset ja korkonkiskonta palautetaan lainsäädäntöömme, läpi koko lainsäädännön?

Mitä aiotte tehdä, jotta 90-luvun uhrien ihmisoikeudet, perustuslailliset oikeudet, oikeusturva palautetaan ja heille suoritetaan lailliset korvaukset?

 

Nämä ovat julkisia kysymyksiä Teille Pääministeri Juha Sipilä, johon odotamme vastauksia kohtuullisessa ajassa.

Odotamme vastaustanne myös audienssi pyyntöömme.

 

Velallisten Tuki – johtoryhmä

 

Puheenjohtaja Liisa Mariapori ja Tiedottaja Hilkka Laikko

 

Velallisten Tuki – johtoryhmä

Yhteystiedot:

040-445 9688

hilkkamlaikko@gmail.com