Euroopan komission vuonna 2011 päivitetyssä yritysvastuun määritelmässä sanotaan ”Yrityksillä on vastuu niiden toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.” Sama ajatus sisältyy Suomen hallituksen vuonna 2012 hyväksymään yhteiskuntavastuun periaatepäätökseen. Komission mukaan aggressiivista verosuunnittelua voidaan pitää yritysten yhteiskuntavastuun periaatteiden vastaisena.

Finnwatch 3/2013
TOIMIA JA PERIAATTEITA JOITA VASTUULLINEN YHTIÖ SOVELTAISI VERONMAKSUSSAAN
Veronmaksu kuvastaa yrityksen taloudellista toimintaa. Verot maksetaan eri toimintamaissa niissä tapahtuvan tosiasiallisen aktiviteetin ja arvonlisäyksen mukaisesti.

Verosuunnittelussa noudatetaan paitsi lain kirjainta, myös sen henkeä ja tavoitetta. Puutteellisen sääntelyn luomia porsaanreikiä ei hyödynnetä lakien ja sääntöjen tavoitteiden vastaisten veroetuuksien hankkimiseen.

Yhtiöllä on julkinen verostrategia tai ohjesääntö, jonka valmistelussa on osallistettu keskeisiä sidosryhmiä, ja se tiedottaa veronmaksustaan avoimesti ja ymmärrettävästi.

Yhtiö julkistaa maksamansa verot, voitot, liikevaihdon, konsernin sisäiset rahoitusjärjestelyt, palkat ja työntekijöiden määrän toimintamaakohtaisesti eriteltyinä.

Yhtiö ei hyödynnä veroparatiiseja, salaisuusvaltioita tai läpinäkymättömiä omistusmuotoja veronvälttelytarkoituksessa.Yhtiö julkistaa konsernirakenteensa sekä tosiasialliset omistajansa ja edunsaajansa.
Yhtiö ei väärinkäytä valta-asemaansa epäreilujen tai hyvistä verokäytännöistä poikkeavien veroetuuksien saavuttamiseksi, kun se neuvottelee valtioiden kanssa. Yhtiöiden ja toimintamaiden välisten sopimusten tulisi olla tasapainoisia sekä hyödyllisiä ympäröivän yhteiskunnan kannalta.

YRITYSTEN VERONMAKSUN KÄYTÄNNÖN VASTUULLISUUTTA VOIDAAN MITATA MUUTAMALLA KONKREETTISELLA KYSYMYKSELLÄ 

  • Kuinka paljon yhtiö käyttää veroparatiiseja hyväksi toiminnassaan?
  • Miten paljon tulostaan yhtiö näyttää veroparatiiseissa?
  • Miten korkealla yhtiön käyttämät veroparatiisit ovat veroparatiisilistauksissa kuten rahoitussalaisuusindeksissä?
  • Kuinka paljon tietoa yhtiö antaa tytäryhtiöidensä ja konsernin veroasioista ja keskeisistä tulosluvuista sekä konsernirakenteesta?
  • Kuinka aggressiivista tai maltillista yhtiön verosuunnittelu on?