Hyvää Uutta Vuotta 2019 jokaiselle suomalaiselle ja erityisesti jokaiselle köyhyyteen tuomitulle!

Presidentti Niinistön Uudenvuoden puhe sisälsi kliseitä, kuten oikeudenmukaisuus, demokratia, turvallisuus, luottamus viranomaisiin, tasavertaisuus. Korostetusti hän toi esiin myös sen, että ihmisryhmiä ei saa leimata….On hurkastelua puhua edellä mainituista arvoista, joita Suomessa ei ole noudatettu 30 vuoteen.

Sanoja, sanoja ja vain pelkkiä sanoja niille kansalaisille, joilta jatkuvasti Suomessa viedään omaisuutta mielivalloin, kuittaamatta saatua todellista kauppahintaa velkoihin tai joiden lapsia pilkataan köyhyydestä kouluissa tai joita syyllistetään ”mikset vaan maksa nettipankissa laskujas”, kun rahaa on kuukauden ruokaan 10 euroa. Suomessa on hätätila, jossa Hurstin, Velallisten Tuki ry:n jne kaltaiset auttajat tavoittavat vain murto-osan hätää kärsivistä, eliitin syyllistäessä heitä laiskoiksi, omaa syytään velkaantuneiksi, yhteiskunnan ihmisroskiksi. Hävetkää päättäjät – mihin tilaan olette maamme saattaneet!

Joukkopako Lähi-Idästä tai Afrikan kriisialueilta on hyvä sumuverho, jonka turvin voi puhua ihmisryhmien leimaamisesta, tarvitsematta katsoa oman – johtamansa maan omien kansalaisten todellista tilaa ja hätää. Jos puhutaan ihmisryhmien leimaamisesta, Suomessa se alkoi 1991 devalvaatiosta, jolloin todelliset Suomen valtiontalouden tuhoajat – pankinjohtajat pelastettiin ja valtaosa kansasta syyllistettiin ylivelkaisiksi, tuomittiin ja ryöstettiin heidän laillinen omaisuutensa- kaikki mainitsemanne YK:n Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.  Eu:n liittymisen jälkeen meitä sitoo myös European Convention on Human Rights – sen artiklat näyttävät Suomen päättäjille olevan yhden tekeviä

Oikeudenmukaisuus:

Omaisuuden suoja on suojattu sekä YK:n Ihmisoikeussopimuksella että European Convention on Human Rights perusteella ja meidän omalla Perustuslailla. Miten siis on mahdollista, että edelleen kansalaisten mm. asuntovelkaan tai yrittäjien investointivelkaan antama pantti realisoidaan törkeään alihintaan – lain vastaisesti. Pantinhaltijaa eli pankkia sitoo velvollisuus säilyttää pantinarvo – sitä ei noudateta, vaikka pantin käyvästä arvosta pankki hyväksyy yleensä vain 75% lainan vakuudeksi.

A. Miten esimerkiksi 5,5 miljoonan pantit, joista pankki on todistettavasti saanut rahat 1994, eivät riitä 1,5 miljoonan (1988) suorituksiksi? Kaiken huipuksi pankilla ei ole ainuttakaan laillista velkakirjaa. Miten samainen pankki voi edelleen väittää, että velkaa on vielä yli 10 miljoonaa markkaa eli 1, 744 000 euroa? Kyse on puhtaasta rikollisuudesta, jossa RiL 28 törkeä kavallus toteutui, koska tilitystä asiakkaan suoritusten ja varojen käytöstä ei ole tehty. 

B. Miten on mahdollista, että meillä on laki korkokatosta vuodelta 2013, jolloin 2000 euroa ja sen alle menevistä pikavipeistä määrättiin, että korkein korko saa olla ”vain50%”. Kuitenkin meillä on lukematon määrä pikavippifirmoja, joille meidän lainsäädäntö on pelkkä kuramatto, johon pyyhitään jalat. Härskisti oikeuslaitosta hyväksi käyttäen, epätasa-arvoista lainsäädäntöämme muunnelleen, jossa velallinen automaattisesti tuomitaan summaarisesti – kenenkään edes vaivautumatta tarkastamaan sellaisia määreitä kanteissa kuin: erityinen vanhentuminen, lopullinen vanhentuminen, korkokatto, tilitys panteista ja suorituksista kertyneistä varoista jne jne jne.

C. Miten on mahdollista, että ulosotto perii, perii ja perii – ei suostu tekemään tilityksiä, mihin rahat ovat menneet ja samaan aikaan perintäyhtiö, joka on vuosien saatossa muuttanut nimeään, kuin ”hevosmies hevostaan”, perii samaa velkaa yhä uudelleen ja uudelleen- ilman laskuja, velkakirjoja tai tilausvahvistuksia. Perinnässä voi olla esim lehtitilaus vuodelta 1991. Muistatko, oletko tilannut, oletko maksanut laskun, onko kuitti tallessa ja mites menikään tuo vanhentuminen. 

Pieni ihminen ei voi olla vastuussa lain tuntemuksesta samalla tavalla, kuin lainoppinut. Miten siis on mahdollista, että ”oikeusvaltiossa” jonkun veroparatiisi perintäfirman oikeusturva on paremmin suojattu kuin Suomen oman kansalaisen? Eivätkö päättäjät todellakaan ymmärrä, mitä tällainen laiton perintäkäytäntö aiheuttaa Suomen Valtiontaloudelle.

Tasa-arvosta mm. oikeuden edessä on turha puhua Suomessa ennen kuin laittomaan velanperintään puututaan, ulosoton tulospalkkaus lopetetaan, summaarinen menettely oikeudessa poistetaan, tilitysvelvollisuus pankeille, perintäyhtiöille, ulosotolle ja vippiyhtiöille säädetään pakolliseksi, säännölliseksi velvollisuudeksi, maksuhäiriörekisteri siirretään julkiseen valvontaan ja sieltä poistetaan kaikki ne, jotka ovat velkansa maksaneet jne jne.

Nämä ovat veronkiertäjiä, joiden ”konserniavustukset” vievät suomalaista rahaa veroparatiiseihin kiihtyvällä vauhdilla. 

Luottamus viranomaisiin:

Palaan aiheeseen luottamus viranomaisiin. 2014 kävi ilmi poliisin sisäinen ohjeistus, että kaikkia rikoksia ei kannata edes ilmoittaa, koska niitä ei sisäisen ohjeen mukaan tutkita. Jos ei tutkita – niin hankalaahan sitä on rikosta havaita. Vielä kehdataan väittää, että meillä on luottamus viranomaisiin, jota jo entinen poliisiylijohtaja Paaterokin kritisoi. Korkeaa poliisijohtoa on nyt oikeuden edessä, entinen valtakunnansyyttäjä erotettu, ulosottovirkailijat toimivat vastoin lainsäädäntöä ja todellinen viranomaisten ja virkamiesten valvonta on olematonta – ja pitäisi vielä luottaa?

90-luvun uhreille on käynyt täysin selväksi, että jokaisen selvän näytön omaavassa tilanteessa törkeitä kavalluksia, rahanpesua tai selkeitä, törkeitä prosessipetoksia ei tutkita, koska ne koskevat juuri edellä mainittuja pankinjohtajia, jotka alun pitäen 90-luvulla aiheuttivat koko pankkikriisin ja Suomen valtion täydellisen kassavarantojen loppumisen. Valtiovarainministeri Viinanen sai kerjätä maailmalta rahaa ja anoa armoa valtion velkojilta. Tuolloin oikeiden syyllisten laittaminen tuomioille olisi ollut ainoa oikea teko. Jos tuo pankeille jaettu hulppea pankkituki, olisi annettu yrityksille, olisimme selvinneet paljon pienemmin vaurioin – tosin muutama valtakunnan petturi politiikoista ja pankinjohtajista olisi päässyt leivättömän pöydän ääreen – mutta halvemmaksi se olisi tullut, kuin nykyinen tilanne, jossa edelleen kymmeniätuhansia 90-luvun uhreja pidetään yhteiskunnan ulkopuolella -syyttöminä, mutta velkavankeudessa. 

Milloin 90-luvun uhreille palautetaan oikeusturva, jos tämä Suomi on muka oikeusvaltio? Tämä ei ole oikeusvaltio ennen kuin epäoikeudenmukaiset summaariset ja väärät tuomiot puretaan 90-luvulta alkaen ja taataan kansalaisille oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jota lainsäädäntö edellyttää. Oikeusistuimista, viranomaistoiminnasta ja virkamiehistöstämme on kitkettävät puolueelliset hyvä veli -klikit.

Ihmisryhmien leimaaminen:

A. Velalliset pitää tuomita ja pankit pelastaa” jylisi presidentti Koivistosta alkaen lähes jokainen politiikko 90-luvulla. Vuonna 2018 tiedämme, että tuo oli yksipuolinen, Ihmisoikeussopimuksen vastainen tuomio osalle Suomen omia kansalaisia – ilman oikeudenkäyntiä.

Tästä lähti liikkeelle YK:n Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti järjetön omaisuuksien ryöstö pankeille, jossa omaisuus vietiin, mutta velat jätettiin asiakkaille. Yksikään yrittäjä tai asuntovelallinen ei ole tällaiseen sopimukseen laittanut allekirjoitustaan 90-luvulla tai edes nykypäivänä, vaan vakuutena olleelle omaisuudelle on määritelty arvo lainasopimuksessa. Sen arvon on pankki vahvistanut ja jos omaisuus myydään alle sen, on kyseessä pantinhaltijan velvollisuudesta säilyttää omaisuuden arvo ja sopimuksen rikkomisesta.

Mikä ihme siinä on, että tätä ei käsitetä? Velka on saatettu maksaa jo melkein kokonaan ja yks kaks, aletaan periä samaa velkaa uudelleen, joka on jo maksettu, kun pantti hävitetään ilmaiseksi jollekin onnekkaalle sisäpiiriläiselle.

B. 

Kokoomuspolitiikko Susanna Koski: ”Missä tahansa liikkuu ja katsoo ympärilleen, niin voi nähdä tekemätöntä työtä, mitä joku voisi tehdä. Riittää, kun istuu autoon tai junaan ja katsoo metsään” eli ei, kun töihin, vaan kaikki työttömät risusavottaan – kunnostanne riippumatta. Siitä vaan tarvitsisi myös jonkun maksaa palkkaa, joka riittää perheen elättämiseen.

Vielä pahemmaksi sanaili Keskustalainen valtuutettu Moilanen Oulussa ””Mitä Oulun kaupunki aikoo tehdä sille ihmisroskalle, jota siellä on yllättävän paljon. Tarkoitan niitä vähäosaisia ihmisiä, jotka käyttävät ammattimaisesti alkoholia, huumeita, päihteitä ja ovat ottaneet Isokadun nyt kodikseen”. Jos mennään ja kysytään näiltä ihmisiltä itseltään, voisimme todeta, että he eivät ole itse kohtaloaan valinneet. Hurstin jonoissakin on useita, joilla joskus on ollut kaikki hyvin.

Juuri Uuden Vuoden alla minulle informoitiin omassa ryhmässämme henkilö, joka totesi erää köyhyyteen ajetun velallisen osalta ”Mitäs täällä valitatte, miksette vaan maksa nettipankista laskujanne”. Jos vuokran, sähkön, veden, lääke ja sairaalakulujen jälkeen jää 10 euroa kuukaudeksi, millä maksat yhtään ylimääräistä laskua? Mistä saat ruokaa, varsinkin jos olet yksinäinen ihminen, joka ei liikuntakyvyttömänä voi lähteä oman asuntonsa ulkopuolelle.

Kaikissa näissä edellä mainituissa on yksi yhteinen piirre. Ihmiset, joiden elämässä kaikki on ”ruusuilla tanssimista, kultalusikka suussa” eivät ymmärrä, että vähäosaisuus, köyhyys tai velkaisuus, ei ole ihmisen oma valinta, kuin hyvin harvoin. Terveyden menetys, työttömyys, konkurssi voivat johtua ulkopuolisista – ei omista toimista, läheisen kuolema jne jne. Syitä on monia. Ovatko hyväosaiset siis oikeutettuja esittämään loukkaavia kommentteja yhteiskuntamme vähäosaisia, köyhiä tai velkavankeuteen ajettuja kohtaan? Eivät todellakaan ole.

On siis aivan turhaa puhua ihmisryhmien leimaamisesta vain silloin, kun se kohdistuu maahanmuuttajiin. Tämä kansa osasi jo ennen maahanmuuttajia leimata ihmisiä – omia kansalaisiaan.

Opiskelija erehtyy sairaana, sairaalassa ja äärimmäisessä rahapulassa ottamaan pikavipin 2018, ymmärtämättä, että hän sitoutuu laittomaan sopimukseen. Maksuvaikeudet alkavat heti ja nyt oikeudessa vaaditaan 118%:n korkoja, vaikka korkokattoa koskeva laki on jo ollut voimassa 2013 alkaen tuon suuruisissa veloissa. Opiskelijoita kalastetaan sopimuksilla, joissa pikkutekstissä ilmoitetaan koron olevan jopa 587,5%. Kuka näitä rikollisia pikavippi -firmoja suojelee?

Vääristynyt velanperintäjärjestelmä aiheuttaa Suomen Valtiolle miljardien verotulojen menetyksen. On siis kaikkien etu – myös hyväosaisten- että vääristynyt velanperintäjärjestelmä laitetaan kuriin lainsäädännöllä ja oikealla virkamieskäytännöllä, jossa tasavertaisuus lain edessä on ainoa ohjenuora.

Vähäosaisuus periytyy:

Tasavallan Presidentti totesi, että lapsen tulevaisuus ei ole yhtä hyvä, kuin vanhenpiensa – tämä pitää Suomessa nykyisten lukujen valossa varmasti paikkansa:

-Valtionvelka 110 000 000,00 euroa

-Ulosotossa n. 600 000 kansalaista

-Maksuhäiriöisiä 400 000 ”

-Köyhyydessä eläviä 660 000 ”

-Ala-ikäisiä köyhyydessä eläviä 110 000 ”

-Alle EU-köyhyysrajan 1 250 000 ”

Se, että meillä on annettu jo 30 vuotta laittoman velanperintäjärjestelmän köyhdyttää kansaamme ja maamme taloutta, on johtanut käsittämättömään tilanteeseen, jossa päättäjämme eivät pidä huolta edes meidän tulevaisuuden tekijöidemme eli lapsien mahdollisuuksista tasa-arvoiseen koulutukseen, harrastuksiin ja turvattuun tulevaisuuteen.

Arvoisa Tasavallan Presidentti, toivomme, että vihdoinkin päättäjät kuuntelevat meitä sekä Velallisten tuki ry:tä että Velallisten Tuki facebook ryhmän jäseniä. Hyvää Uutta Vuotta 2019 toivorikkain mielin, jotta tänä vuonna saamme lainsäädännöllä ja käytännöillä palautettua Suomen takaisin oikeusvaltioksi, joissa myös edellä mainituilla ihmisillä on ihmisarvo.

Velallisten Tuki ry 

Hilkka Laikko