Suuressa mittakaavassa tuotetaan energiaa hajautetusti, eikä siinä ydinvoima ole koskaan ollut puhtain tapa.

Ydinvoimateollisuudesta luodaan suurella lobbauksella valheellinen päästöttömyyden illuusio.
Tosiseikkoina tulee kuitenkin huomioitavaksi sen aiheuttamat kaivosteollisuuden päästöt, polttoainesauvojen jalostuksen päästöt, reaktoriongelmat, lauhdutuksen lämpöpulssit mm.vesistötuhoina, säteilyvuodot ja jätteiden erityisen vaikeat käsittelyongelmat.


Tulee huomioida sen tarvitsema vara- ja säätövoima muilla keinoin, koska ydinvoimalat eivät toimi toistensa varavoimana. Tulee myös huomioida sen läheinen yhteys ydinaseisiin, sotarikollisuuteen, syytesuojattuihin hybridikeskuksiin, rahanpesuun ja muuhun peitetoimintaan.

Päästöjen kauppaaminen syntyi alun perinkin juuri ydinvoimateollisuuden lobbaukseksi. Sitä samaa ydinvoiman lobbausta se edelleenkin on.
Sanotaan, että aina noin kymmenen vuoden välein uudelleen voimistuu tuo lobbaus. Näin suurella rahalla peitellään ydinvoimateollisuuden ajautumista em. ratkaisemattomiin ongelmiin.

Ydinvoima onkin kaikkine ongelmineen eettisesti arveluttava, suorastaan kestämätön ja ”keinotekoinen sektorijako on huuhaa hommaa – Tarvitaan hiilipörssi, jossa keinot kilpailevat keskenään, eikä niin, että otetaan se käyttöön, jota lobataan eniten.” ST1:n Mika Anttosta siteeraten.

Turvallinen energiaohjelma keskittyy suojelemaan kansanterveyttä, kansallista turvallisuutta ja säästää veronmaksajia estämällä rakentamasta kalliita, likaisia ja vaarallisia uusia ydinreaktoreita.

Jotta ilmastonmuutoksen torjumiseksi suojellaan kansanterveyttä ja vastataan energian tarpeisiin taloudellisesti, niin on keskityttävä ratkaisuihin joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä. Lue linkistä lisää https://www.etvk.fi/turvallinen-energia/

Tästä linkistä voi lukea (engl.) esimerkkitapauksen ydinvoiman reaktoriongelmista https://www.bbc.com/news/uk-scotland-47485321?fbclid=IwAR14Y3XV5nOg30_K8P6AI77EnIsmLAd3_EE0e90hMeBAZfUc_R1gLZKFaL8

ETVK, Jyrki Saari, asiamies