Uusimmat julkaisut

 

Ilmasto-ongelmia aiheuttava ydinvoima

Suuressa mittakaavassa tuotetaan energiaa hajautetusti, eikä siinä ydinvoima ole koskaan ollut puhtain tapa. Ydinvoimateollisuudesta luodaan suurella lobbauksella valheellinen päästöttömyyden illuusio. Tosiseikkoina tulee kuitenkin huomioitavaksi sen aiheuttamat...

lue lisää

Moite Kelaan

ETVK moittii Kelaa, että Kela on 7.2.2019 päättänyt lisätä toimeentulotukihakemuksen käsittelemiseen yhden päivä lisää, jos hakemus on saapunut viikonloppuna. Kelan uuden ohjekirjeen sivulla 153 sanotaan tulkinnan muuttumisesta näin: Jos hakemus saapuu Kelaan...

lue lisää

ETVK toimintakertomus 2018

(ETVK) Eettisten säätöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry on keskittynyt edistämään YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisen toiminnan toteutumista yhteiskunnassamme. Luottamuksen ylläpitäminen virkamiesten ja kansalaisten välisessä julkisessa toiminnassa sekä eri...

lue lisää

Oikeuskansleri: GCM ei sitova

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisun, jonka mukaan GCM on ”ennemminkin oikeudellisesti sitomattomiin yhteistyöpöytäkirjoihin rinnastuva eikä perustuslain 93 ja 94 §:ssä tarkoitettu valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite”. Oikeuskanslerin ratkaisu...

lue lisää
Noudatamme tekijänoikeuslakia JSN 4279/L10 päätöksen mukaisesti.  Perusopin mukaan sitaattioikeuden sallitussa käytössä teoksen lainaamiseen ei tarvita erillistä lupaa tekijältä:
1) Teos on ollut julkisesti esillä.
2) Alkuperäinen tekijä ja lähde on mainittu ja linkitetty.
3) Tarkoituksen edellyttämää laajuutta on arvioitu tapauskohtaisesti. Tarkoituksen edellyttämä laajuus, varsinkin lainkäytön prosesseissa on kokonaisia artikkelejakin. Julkaisumme ovat tilapäisiä ja lyhytaikaisia, emmekä arkistoi kaikkea. Toimintaamme ei pidä pyrkiä rajoittamaan vähäpätöisin syin, eikä ryhtyä häiriköimään.