KYSELY TIETOSUOJAVALTUUTETULTA 2019-01-21 09:52

Arvoisa tietosuojavaltuutettu.
Millä perusteilla tietosuoja toteutuu, kun Kela lähettää mitä ilmeisemmin arkaluontoisia asioita kirjeitse ilman lähetysseurantaa ja postia katoaa aivan tietämättömille teille. Kts.liite.

EETTISTEN SÄÄNTÖJEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS RY
Asiamies: Jyrki SaariTIETOSUOJAVALTUUTETUN VASTAUS 21.1.2019
Hei!
Ohessa liitteenä tietosuojavaltuutetun toimiston vastaus.

Ystävällisin terveisin,

Henna-Riikka Mansaray

Kirjaamo


Tietosuojavaltuutetulla ei siis ole toimivaltaa ottaa kantaa millä perusteilla tietosuoja toteutuu, kun Kela lähettelee kansalaisten arkaluontoisia tietoja ilman lähetysseurantaa. Sitä tulisi tiedustella esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta.