Lähetetty 31.12.2020 klo 9:47 Kuntaliittoon

Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu. Se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.
Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Tämä tarkoittaa toimeentulotukihakemukseen hylkäävää päätöstä, jollei huojennusta ole haettu.
Kun pienituloinen huonokuntoinen ja/tai iäkäs potilas joutuu selvittämään maksuhuojennusbyrokratiaa, niin maksut mitä ilmeisemmin päätyvät taas voudin pöydälle, kuten tähänkin asti. Lainkäytössä on huomioitava eettiset seikat, joten perintätoimijoiden, sairaanhoitopiirien,kuntien ja kaupunkien sos.toimien on tultava tässä reilusti edellä mainittujen avuksi.

ETVK, Jyrki Saari, asiamies