Lähetetty 2021-01-14 07:32 vastaanottajille: kirjaamo.helsinki@poliisi.fi; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi;   kirjaamo@intermin.fi

IL 12.01.2021 klo 5:52 ”Helsingin poliisi kuitenkin harkitsi asiaa toisin ja aloitti tutkinnan. Kiihottamisessa kansanryhmää vastaan syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa. Uusi harkinta esitutkinnasta johtui siitä tulkinnasta, että mahdollinen rikos jatkuu niin kauan, kun viestit ovat esillä.” https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/bd407256-2958-4b12-8264-e80bd83135ec?fbclid=IwAR34yU9rzdXvk2zlC5s5xOsKQxlImzwySFMuaruhBkKIDzieyg0gMD1sC6Q


Moitimme H:kin poliisin harkintaa. – Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen, eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperiaate sisältää siis taannehtivan lainsäädännön kiellon. Laillisuusperiaatteen mukaan rikossäännöksen on oltava tarkkarajainen eikä tulkintaa voida laajentaa koskemaan sellaista toimintaa, jonka ei voida katsoa sopivan säännöksen sanamuodon sisältöön.

Kantamme on se, että vain alkuperäinen julkaisuajankohta on katsottava tarkkarajaisesti tekohetkeksi. Tämä siksi, että halusi julkaisija tai ei, niin julkaisun poistamisen on tosiasiallisesti mahdotonta, vaikeaa, epätarkkaa, tarpeetonta ja asiatonta. Mahdotonta, vaikeaa ja epätarkkaa se on internetin luonteen vuoksi. Tarpeetonta ja asiatonta se on siksi, että historian kirjallisuutta tulisi tuhota milloin mitäkin kansanryhmää mukamas kiihottavina, riippuen siitä ketä poliisi tai syyttäjä milloinkin *mielii lähteä syyttelemään.
— 
Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry