kirjaamo@eduskunta.fi; kirjaamo@vnk.fi; kirjaamo@stm.fi; migri@migri.fi  
Viranomaisissa ei tulisi ryhtyä, eikä sallia yhteiskunnassamme sellaista, että tosiasiallisesti uskonnollista lakikulttuuria edistetään mukamas pelkkänä uskontona jona se ei ole havaittu pidättäytyvän saatuaan jonkin verran jalansijaa. Sen sijaan uskonnollisena lakikulttuurina se on ristiriitaista kansainvälisten ihmisoikeuksien kanssa. Tuollaista kehitystä salliessaan viranomainen ei edistä ihmisoikeuksien toteutumista, vaan pikemminkin vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Tiettävästi mikään uskonnollinen lakikulttuuri ei kuulu YK:n, EU:n, tahi kansallisen peruslakimme sisältämän uskonnonvapauden piiriin. Miten kuuluisikaan, kun esimerkiksi islam uskonnollisena lakikulttuurina loukkaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia maailmassa aivan yleisestikin tunnettuna asiana? Kairon sopimuksesta Alan Salehzadeh geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija ja luennoitsija kirjoitti (IL 4.8.16) mm. näin: https://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2016/08/04/islamilainen-versio-ihmisoikeuksista/

ETVK seuraa asiaa, ettei jäseniemme oikeuksia loukattaisi.  Mahdollisissa loukkauksissa tulemme tapauskohtaisen harkintamme mukaan vaatimaan korvausta ja rangaistusta.

Porissa 20.5.19

EETTISTEN SÄÄNTÖJEN TIEDOTUS-JA VALVONTAKESKUS RY (ETVK)

Jyrki Saari, asiamies


Lue myös mitä sosiaaliturvapolitiikan dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori Olli Pusa kirjoittaa blogissaan samankaltaisista ongelmista https://toimitus.oikeamedia.com/o1-109200?fbclid=IwAR3jE7WqioXxvgyIFI1VdJ7nmeeWqP3xS26iOro7PyedQH5SdeARzvSs2cc