Arvoisa eduskunta, valtioneuvosto ja oikeusministeriö!

Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry moittii, että poiketaan paitsi perustuslaista, myös Suomea velvoittavista ihmisoikeussopimuksista ja sitä, että edelleen valmiuslailla ruotsinkieliset valtiota velvoittavat kansainväliset oikeudet suomenkielisten kansalaisten elämään laiminlyödään kansallisessa oikeusjärjestyksessä ja -käytännössä.


Saamamme tiedot viitteeksi:

I Martin Scheinin & Pauli Rautiainen: Koronakriisin uusissa toimissa valmiuslain nojalla ollaan nyt poikkeamassa ihmisoikeussopimuksista – valtioneuvosto leikkii jumalaa

https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2020/03/26/martin-scheinin-pauli-rautiainen-koronakriisin-uusissa-toimissa-valmiuslain-nojalla-ollaan-nyt-poikkeamassa-ihmisoikeussopimuksista-valtioneuvosto-leikkii-jumalaa/?fbclid=IwAR3iw6UolVvAjEakd7QpK9pPqmL9KIthZf4dWROua2pnoEhPlHlKQXHg3_UII Englanti, Ruotsi ja Saksa ovat ilmoittaneet vaatimuksistaan Kiinan vastuusta kansalaisilleen KP-sopimukselle turvatusta oikeudesta elämään laiminlyönneistä.  Suomessa presidentti Niinistö vastaa kansalaisille pääministeri Marinin 2019- valtioneuvoston eduskunnan perustuslakivaliokunnan hyväksymän valmiuslain allekirjoittajana kansalaisten 8/1976 KP-sopimuksen 6 artiklan oikeudesta elämään.  Nämä jäävätään julkisen vallan ja yhteisöjen Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin (EU) 2016/2102 digipalveluissa implementoimattomilla Suomea jäsenvaltiona velvoittavilla kansainvälisillä sopimusvelvoitteilla suomenkielisten kansalaisten tasolla.

Ruotsin ja venäjäkielisen säätyvallan erioikeuksin jäävättiin 20.7.1906 eduskuntauudistuksessa lailla perustetun eduskunnan perustuslakivaliokunnan lainsäädäntötyön perustuslainmukaisuuden arvioinnilla tuomioistuimien puuttumiset lainsäädäntötyöhön.  Monisatavuotisen ruotsinkielisen rikosoikeuskäytännön mukaan vahvimmalla oikeudella sopimuksilla loukataan heikomman sopimusosapuolen suomenkielisen kansalaisen laillisia oikeuksia.

Sivistysvaltioista poiketen pohjoismaissa sopimuksen päävelvoitteen täydentävien apuvelvoitteiden (ammattitutkinto-oikeus) laiminlyönneillä ei ole oikeusseuraamuksia. Suomen valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin ruotsinkielisissä kansainvälisissä sopimusvelvoitteissa julkisen toimivallan yhteisöjen oikeustoimilain 228/1929 10 § nojalla suomenkielisten kansalaisten oikeudesta elämään teetettävillä valeasiakirjasopimuksilla jäädään ilman mitään lainsuojaa.

Suomen valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin ruotsinkielisten kansainvälisten sopimusvelvoitteiden laiminlyönneistä kotimarkkinoilla julkisen vallan vahingonkorvausvastuut vältettiin siirtämällä sopimuksilla suomalaisten valtio-, ja yksityisomaisuustuottojen käyttöoikeudet pääomasijoittajille.

Ruotsin kielellä jäävätiin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa kuntalaissa 410/2015 suomenkielisten kuntalaisten perustuslailliset 1999/731 oikeudet implementoimattomin kansainvälisin oikeuksin. Suomen 5,5 milj. kansan omistamien valtio-omaisuuksien Eurooppa ja omistajaohjausministeri Tuppurainen salaa kotimarkkinoilla kansainvälisten oikeuksien implementointien laiminlyönnit.

Pääomasijoittajia uhkaavat kansallisesti implementoimattomista kansainvälisistä oikeuksista jäsenmaissa syksyllä 2020 aloittavassa EU:n syyttäjänvirastossa vaadittavat oikeus-, menettämis-, ja vahingonkorvausseuraamukset jäävätään koronapandemialla.

Valmiuslailla negatiivisen tuoton (800 000) kuntalaisten henki altistetaan koronavirukselle, kun samaan aikaan esim. Fortumin johtajat kuittaavat 30 % alentuneita pörssiosakkeita omistuksiinsa. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennustepäällikkö Janne Huovarin mukaan suurin osa kuolleista on iäkkäitä, kun hengityskonehoito varataan nuorille ja hyväkuntoisille näiden kuolleisuuden välttämiseksi.

Maaorjuutta vastaava työvelvoite jatkuu maatilojen kausitöissä huoltovarmuuden nimissä. EU:n valtiontukisääntöjen yleisellä poikkeuslausekkeella saavat EU-maat tukea talouttaan niin paljon kuin on tarpeen. EU:n budjetista 37 miljardia suunnataan terveydenhuoltoon, yrityksille ja työllisyyteen. Valtioneuvoston 50 mrd.€ tuella turvataan sopimuksilla vahvimman oikeuden omaavien suoja eli pääomasijoittajien liiketoiminnat ja -voitot veronmaksajien piikkiin.

Suomenkielisten kansalaisten ruotsinkielisen kansainvälisten oikeuksien laiminlyönneissä perustuvat allekirjoittaneen Suomen ainoaan puunkorjuumestari-näyttöön suomenkielisten 150-vuotisesta puunkorjuukonkelosta puunkorjuumestari-selvitykseen.

Tästä valmistettava Brysselistä EU-yhteisrahoitettava 2021–2027 VR Puunkorjuumestarit design 2020. Riski- ja tarveanalyysin mukaan Suomen keskimäärin 62-vuotiaan lähes 700 000 metsänomistajien lukuun VR Puunkorjuumestari design 2020 markkinoille hakkuutetut FSC-/PEFC-/CE-tuotemerkityt puutavarat ja -tuotteet täyttävät EU:ssa 500 milj. kuluttajasuojan metsien hiilitaselaskennassa.ETVK, Jyrki Saari, asiamies

https://www.etvk.fi