Arvoisa eduskunta ja valtioneuvosto!

(ETVK) Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry moittii, että sisäministeri Maria Ohisalo on pitänyt vääränä Kreikan ratkaisua olla ottamatta määräaikaisesti vastaan turvapaikkahakemuksia.  Tosiasiassa Kreikalla on ylivoimaisen este (force major) eli vieraan valtion mobilisoima sabotaasi.  Maria Ohisalo jättää ylivoimaisen esteen huomiotta, vaikka se on aivan yleisessä tiedossa, vieläpä sabotöörien haastattelujen kera.

Maria Ohisalo tulkitsee nyt kansainvälisiä sopimuksia liian ankaraksi. Kansainväliset sopimukset ovat poliittisia, ikään kuin julistuksia ja ohjenuoria joita toki on kunnioitettava. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö sopimuksista voitaisi poiketa jos olosuhteet sen vaativat.  Juuri tällaisissa tilanteissa kuin Kreikassa nyt on, niin sopimusta on mahdotonta noudattaa, jolloin sitä ei tietenkään tarvitse orjallisesti noudattaa.  Sisäministeri Ohisalon viestintä Kreikan tilanteeseen liittyen on poikennut pääministerin ja valtiovarainministerin lausunnoista. Hallituksen yhtenäisyys tällaisissa kysymyksissä on edellytys hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan uskottavuudelle. Kreikan päätöstä jäädyttää määräaikaisesti turvapaikanhaku Turkin vastaisella rajallaan on tuettava. Hallituksen tulee selventää viestiään Kreikan ja Turkin rajatilanteeseen liittyen

Poikkeusolojen häirintäyrityksiin varautuminen on vakava kansallinen kysymys. Vaadimme eduskuntaryhmien yhteistä hanketta tiedustelulainsäädännön tapaan saada valmiusasiat kuntoon. Pääministeri on lunastettava puheensa, että asiaa edistetään hallitus-oppositiorajat ylittävässä yhteistyössä. Suomen valmiuslainsäädäntöön on luotava valmius rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella. Lisäksi Suomelle on luotava valmiudet siirtää turvapaikkakäsittely rajavyöhykkeen tuntumaan.

Tietoomme on tullut, että Kokoomus on esittänyt oman ratkaisunsa sekä akuutin tilanteen, että koko turvapaikkajärjestelmän korjaamiseksi turvapaikkapoliittisissa linjauksissaan. On oikein, että Kokoomuksen eduskuntaryhmä vaatii toimia EU:n yhteisen hallitun turvapaikkajärjestelmän luomiseksi sekä Suomen valmiuslainsäädännön päivittämiseksi. Vuoden 2015 hallitsematon tilanne ei saa toistua. EU:n on välittömästi vahvistettava ulkorajojaan unionin sisäisen vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi. EU tarvitsee yhteisen turvapaikkajärjestelmän, joka palvelee ennen kaikkea lapsia, naisia ja muutoin hädänalaisimpia.
Paras tapa auttaa hädänalaisimpia on tukea kriisin keskellä olevia sekä auttaa sieltä vaikeimmassa asemassa olevia turvaan kiintiöpakolaisina. EU:n tulisi sopia yhteisestä pakolaiskiintiöstä, jonka avulla myös Euroopan suuret maat saadaan auttamaan hädänalaisimpia hallitusti ja kohdennetusti.


(ETVK) Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry

Asiamies: Jyrki Saari, p. 045 8700 865