Eettisten sääntöjen Tiedotus ja valvontakeskus on kiinnittänyt pitkän aikaa huomiota asiaan, jonka lukuisat kansalaiset kohtaavat päivittäin: sosiaalityöntekijöistä kolmannes toimii ikään kuin hakijoille myönnetyt tuet vähennettäisiin heidän omasta nettopalkastaan.

Suomessa  maksettu verrokkimaihin nähden vähäisesti toimeentulotukia vuosikymmenet. Suomen perusturvataso on julkisuudessa esitetty olevan noin 70 % EU määrittelemästä tasosta. Suomi on siksi EU:n tarkkailulistalla mm. Romanian kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö esitti puolustelunaan EU:lle, että Suomessa saa harkinnanvaraista ja ennaltaehkäisevää tukea, joilla perusturva toteutuu (mukamas) EU:n täysimääräisenä. Samaa esitti hiljattain myös erään kaupungin johtava sosiaalityöntelijä.

Taustalla on muuta, perusturvalautakunnat eivät välitä tarkastaa hallinto-oikeuksien olemassa olevia päätöksiä käsittelemistään valituksista. He eivät noudata oikeusperiaatteita, saatikka sosiaaligolleekan tms. lausuntoja. Puolustuksena esitetään kysymyksessä olevan (mukamas) ennakkotapauksen, vaikka hallinto-oikeuksien ratkaisuita löytyy samoista asioista jo vuosien takaa.

Kunnissa hakijoiden saamassa palvelussa on koettu nepotismia, nurkkapatrioottisuutta ja köyhyydestä yksilöitä syyllistävää asenteellisuutta. Eräästä tutkimuksesta kävi ilmi, että sosiaalityöntekijöiden asenteet ovat Suomessa Pohjoismaiden tylyimmät. Vain joillakin hyväosaisilla ilmenee tästä luuloisuutta väärään suuntaan.

Nyt perustoimeentulotuen muutoksesta Kelaan syntyi kohu jolla muutosta parempaan voi edes perustellusti odotella. Eläkeläiset ry vaatii nopeita toimia Kelan järjestelmien kuntoon laittamiseksi, jotta toimeentulotuet saadaan maksettua. Puheenjohtaja Martti Korhonen toteaa, että monelle on aiheutunut kohtuuttomia vaikeuksia. Lue tästä Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen lupasi viime viikolla, että toimeentulotukisuma purkautuu huhtikuussa. Aaltonen on myös pyytänyt anteeksi myöhästymisiä. Lisäksi apulaisoikeusasiamies on moittinut Kelaa ruuhkista.
Jyrki Saari