YHDISTYKSEN KOKOUS       

Aika                                    14.2.2021 klo 18.00 

Paikka                                 Kokoustila: internet, puhelin

Järjestelyt                           Ilmoittautuminen: info(at)etvk.fi 14.2.2021 mennessä                    

Asiat                                   Kokoukselle on valmisteltu asialista, joka on liitteenä 

Terveisin                             Yhdistyksen hallitus     


ASIALISTA   

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

• valitaan kokouksen puheenjohtaja 

• valitaan kokouksen sihteeri 

• valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta 

• käsitellään yhdistyksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä toimintavuodelta 

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

• käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuodelle 

• käsitellään yhdistyksen talousarvio toimintavuodelle 

• valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet

EETTISTEN SÄÄNTÖJEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS RY