Valtioneuvostolle , STM:lle

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella on oikeus elintasoon,joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.

Oikeus asuntoon sisältyy siis oikeuteen riittävään elintasoon. Asunnottomuuden voi kohdata esim. mistä tahansa sosiaalisesta suoritusestesyystä. Tiettävästi palvelupolkuja asunnottomuuden kohdanneelle olisi vain kaksi, mielenterveys- tai päihdekuntoutus. On siis tilanteita, joissa asunnottomuuden kohdannut ei kuulu kumpaankaan näistä.  Silloin asunnon saaminen muodostuu erityisen vaikeaksi. Aiotteko hallinnossa ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi?

https://www.minilex.fi/a/jokaisella-on-oikeus-tyydytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4n-asuntoon

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_suorituseste— 
Ystävällisin terveisin:
ETVK, Jyrki Saari, asiamies
p. 045 8700 865
etvk.fi