Sieppaa
Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ovat muun muassa Englannissa päämajaansa pitävä Amnesty International, yhdysvaltalainen Lawyers Committee for Human Rights ja Ranskassa päämajaansa pitävä Fédération internationaledes ligues des droits de l’homme (FIDH). Genevessä toimii International Service for Human Rights, jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
Suomen valtiota velvoittavat voimassa olevat kansainväliset sopimukset

Oikeusjärjestys

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset I – kahdenväliset (UM 2009)Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset II – monenväliset (UM 2009)
YK-järjestelmä

Kansalaisneuvonta ”Neuvomme sinut oikeaan palveluun, autamme sähköisessä asioinnissa ja vastaamme yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista. Kansalaisneuvonnassa ei voi saada vireille viranomaisasioita – sen sijaan opastamme sinut viranomaisen luokse.”

”Monissa kaupungeissa voit saada yleistä oikeudellista apua seniorineuvonnan kautta löytyvästä oikeusneuvonnasta. Kaupunkien ja kuntien vero- ja lakineuvonta voi olla ilmaista puhelinaikaa tai niihin voi sopia henkilökohtaisia käyntiaikoja. Henkilökohtaiset neuvonta-ajat ovat hyvin suosittuja. Monissa suuremmissa kaupungeissa asianajajat antavat yleisluontoista maksutonta neuvontaa.”

Minilex.fi  ”Maksuton lakialan yleissivusto: oikeudenaloittain ryhmitellyt Lakitieto-artikkelit, Lakipuhelin 0600 12 450, Kilpailuta lakimiehiä – ja Kysy lakimieheltä -palvelut.”

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista kaikessa toiminnassaan. AVIn oikeusturvayksikössä hoidetaan AVIlle useissa laeissa säädettyjä erityistehtäviä, jotka koskevat oikeusturvan toteutumista muun muassa kunnissa ja eri yhteisöissä.

SOSIAALISET OIKEUDET – VALITUS JA VETOAMISMAHDOLLISUUDET
Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Ohjeita lastensuojelun asiakkaille

Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi
Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean sivusto
Kansainväliset valvontaelimetEuroopan oikeusportaali
The European Social Charter
Valitus- ja vetoamismahdollisuudet eurooppatiedotus

Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan ihmisoikeussopimus
on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Sen toteutumista valvotaan parhaiten. Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio. Jos ihmisoikeustuomioistuin toteaa loukkauksen tapahtuneen, se voi määrätä sopimusvaltion maksamaan loukatulle hyvitystä. Valituksen edellytyksenä on kuitenkin, että loukattu on käyttänyt saatavillaan olevat kansalliset valitustiet esimerkiksi Suomen tapauksessa valittamalla aina korkeimpiin oikeusasteisiin asti.

 

 


Perunkirjoituspalvelut

Nettivinkki Vihjepuhelin

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.

Laki ammattipätevyyden tunnistamisesta

Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.Koko työlainsäädäntö