Sieppaa
Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä:
Amnesty

Lawyers Committee for Human Rights

FIDH

Genevessä toimii International Service for Human Rights , jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

https://eurooppatiedotus.fi/sina-ja-eu/valitus-vetoamismahdollisuudet-eussa/

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan oikeusportaali

Euroopan ihmisoikeussopimus on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.
Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio.

 

Oikeusjärjestys

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja

Laki ja oikeusturva 

Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttämme toimintaan.

LAKIASIAINTOIMISTO ILKKA NIMENSIVU
Perunkirjoitus, testamentti ja muu perintösuunnittelu – Lahja- ja kauppakirjat – Avioliitto ja parisuhde – Lapsen huolto ja elatus – Edunvalvontakirja ym.  tästä

KANTELUT
Aluehallintovirasto (AVI)

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu oikeuskanslerin virastoon
Valtakunnanvoudinvirasto

HALLINTO-OIKEUDET
Tästä

MUUT
Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

NEUVONTA
Kansalaisneuvonta 

 Kysy Kelasta

Minilex.fi 
 Ohjeita lastensuojelun asiakkaille
 
Pieni opas eri tilanteisiin lastensuojelun kanssa
 Pori, ikäihmisten  neuvonta ja ohjaus

VALITUS JA VETOAMISMAHDOLLISUUDET
Perusteettomasta laskusta valittaminen

Kirjallinen vastaus perintään malli Velallisten Tuki ry Hilkka Laikko

Reklamaation tekeminen yritykselle

 Lomake  kuluttajaneuvontaan

Oman kuntasi sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinvaihteesta ja usein ne löytyvät myös kunnan verkkosivulta

 VELKAJÄRJESTELY

 

 


 

 

Kansalaisaloite

Lainvalmistelun prosessiopas

Laki ammattipätevyyden tunnistamisesta

Lausuntopalvelu

Nettivinkki Vihjepuhelin

Perunkirjoituspalvelut

Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.Koko työlainsäädäntö

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.

Yleinen asumistukilaskuri

Toimeentulotukilaskuri

 Oikeusavun koelaskelma

Laskurit-kela.fi