Sieppaa
Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä:
Amnesty

Lawyers Committee for Human Rights

FIDH

Genevessä toimii International Service for Human Rights , jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

https://eurooppatiedotus.fi/sina-ja-eu/valitus-vetoamismahdollisuudet-eussa/

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan oikeusportaali

Euroopan ihmisoikeussopimus on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.
Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio.

 

Oikeusjärjestys

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja

 Laki ja oikeusturva 

Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttämme toimintaan.  Tältä sivustolta löytyy laki ja oikesturvakysymyksiin maksutonta ja maksullisista palvelua.     


KANTELUT
Aluehallintovirasto (AVI)

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu oikeuskanslerin virastoon
Valtakunnanvoudinvirasto

LAKIASIAINTOIMISTO ILKKA NIMENSIVU
Perunkirjoitus, testamentti ja muu perintösuunnittelu – Lahja- ja kauppakirjat – Avioliitto ja parisuhde – Lapsen huolto ja elatus – Edunvalvontakirja ym. 

HALLINTO-OIKEUDET
Tästä

MUUT
Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

NEUVONTA
FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa

Kansalaisneuvonta
Kysy Kelasta

Minilex.fi 
 Ohjeita lastensuojelun asiakkaille
 
Pieni opas eri tilanteisiin lastensuojelun kanssa
 Pori, ikäihmisten  neuvonta ja ohjaus

VALITUS JA VETOAMISMAHDOLLISUUDET
Perusteettomasta laskusta valittaminen

Kirjallinen vastaus perintään malli Velallisten Tuki ry Hilkka Laikko

Reklamaation tekeminen yritykselle

 Lomake  kuluttajaneuvontaan

Oman kuntasi sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinvaihteesta ja usein ne löytyvät myös kunnan verkkosivulta

 KULUTTAJASAATAVIEN PERINNÄSTÄ

Laki saatavien perinnästä – Kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismäärät

Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa tässä momentissa mainituista perintätoimista vaatia seuraavat määrät:

YRITYSSAATAVIEN PERINNÄSTÄ 
Laki saatavien perinnästä

10 e § (18.1.2013/31)
Vakiokorvaus perintäkuluista Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Velkojalla on tällöin oikeus saada korvausta 10 §:ssä tarkoitetuista perintäkuluista vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.

 

 VELKAJÄRJESTELY

 

 


 

 

Kansalaisaloite

Lainvalmistelun prosessiopas

Laki ammattipätevyyden tunnistamisesta

Lausuntopalvelu

Nettivinkki Vihjepuhelin

Perunkirjoituspalvelut

Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.Koko työlainsäädäntö

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.

Yleinen asumistukilaskuri

Toimeentulotukilaskuri

 Oikeusavun koelaskelma

Laskurit-kela.fi