LAKIASIAINTOIMISTO  ILKKA NIEMENSIVU

Ilkka Niemensivu toimii vankalla kokemuksella. Esimerkiksi ammattitaitoisella perunkirjoituksella voi estää tarpeettomia veroseuraamuksia. Myös testamentti ja muu perintösuunnittelu – Lahja- ja kauppakirjat – Avioliitto ja parisuhde – Lapsen huolto ja elatus – Edunvalvontakirja – Ym.

 

 

Perunkirjoitus ja perukirja
Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamiselle tai perukirjan antamiselle voi hakea lisäaikaa. Pidennykselle täytyy olla perusteltu syy. Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi. Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta (vero.fi)  Perunkirjoitus ja perukirja, alkaen 400 euroa, kts. hinnat.

Pesänselvitys ja perinnönjako
Kun kuolinpesään kuuluvat varat, velat ja muut vastuut sekä perillistaho on selvitetty ja merkitty perunkirjoituksessa perukirjaan, on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Kuolinpesä voidaan jättää myös toistaiseksi jakamatta kokonaisuudessaan tai jakaa kuolinpesä vain joiltain osin esim. tilivarojen osalta perintöverojen maksamiseksi. Pesä voidaan myös jakaa siten, että ainoastaan joku tai vain osa osakkaista saavat osuutensa.

Hinnat
Hinta perustuu palkkion osalta joko toimenpidekohtaiseen hintaan tai tuntiveloitukseen. Joidenkin toimenpiteiden osalla on lähtöpalkkio. Palkkion lisäksi veloitetaan viranomaismaksut, postikulut yms.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen
ilkka.niemensivu(at)etvk.fi | Puhelin: 0400 590350 | Mukulamäentie 21, 28450 Vanha-Ulvila