Mediauutiset ”Terveydenhuollon potilastiedot ja sosiaalipuolen salaiset asiakasrekisterit ottavat Suomessa aimo askeleen avoimempaan suuntaan, jos maanantaina lausuntokierrokselle lähetetty lakiluonnos toteutuu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kaavailemalla tavalla.”

Ketkä hyötyisivät muutoksesta?

* Lääkäri ja potilas. Tutkimuskäyttöön kerättyjä potilastietoja ei saa tällä hetkellä käyttää yksilön hoitoon. Uusi laki mahdollistaisi sen, että hoitava yksikkö voisi ottaa yhteyttä riskiryhmään kuuluvaan potilaaseen ja kertoa uudesta, aiempaa tehokkaammasta lääkkeestä.

* Lääkärien kouluttajat. Potilastietoja saisi käyttää lääkärien opetuksessa nykyistä vapaammin.

* Lääkeyritykset. Nykyisin kun yritys haluaa yhdistää rekistereiden tietoja, se tarvitsee rekisterien pitäjiltä käyttöluvat ja tietosuojavaltuutetulta lausunnon – vaikka rekisterit olisivat tilastomuodossa eli potilaita ei voisi niistä tunnistaa. Jatkossa tällaisten tilastomuotoisten tietojen kokoamiseen ei tarvittaisi lupia tai lausuntoja.

* Tutkijat. Yllä oleva hyöty koskee myös lääketieteen ja terveydenhuollon tutkijoita. Lisäksi sote-asiakastietoja sisältävien rekisterien käyttöluvista päättäisi yksi viranomainen, eikä niitä tarvitsisi enää anoa kultakin rekisteriltä erikseen.

* Sote-johtajat. Lakimuutos veisi historiaan yhden tietojohtamisen ongelmista: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietojen yhdistely on hankalaa, koska sosiaalipuolen rekisterien käyttöoikeus on terveydenhuoltoa rajatumpi. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi sote-palvelujen suurkäyttäjien tunnistamista ja tehokkaampaa hoitoa.

Lähde: Neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, STM.

 

Entä väärinkäyttäjät hyötyjinä?

*Väärinkäyttäjät. Artikkelin perusteella ministeriössä on jätetty kokonaan huomiotta väärinkäytättäjät. Herää kysymys miksei sitä sektoria ole lainkaan spekuloitu artikkelissa.

Spelukoidaan nyt vaikka näin: Eikö mikään väärinkäytösten mahdollistaminen riitä ko. tahoille? Lääkejätit ja elintarviketeollisuus on jo ristiinomisteista. Mikään ei estä, että siellä kytätään tulosseurannasta mille markkinasekmentille elintarvikesektorin keinoin tulee aiheuttaa lääketarpeen lisäystä.

ETVK, Jyrki Saari, asiamies