ETVK moittii apulaisoikeuskanslerin ratkaisua 6.4.2020 Valtiovarainministeriön menettely tietojen antamisessa eduskunnalle.

Apulaisoikeuskanslerin tai muu laillisuusvalvonta ei voi määrittää sitä, mitä tietoa eduskunta katsoo tarvitsevansa. Tämä näkyy muun muassa perustuslain 47 §:n sanamuodossa: ”Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot.”

Viite: Perustuslakiblogi

(ETVK) Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry

Asiamies: Jyrki Saari