VIITTEET

SEURA, Hertta-Mari Kaukonen Ajankohtaista 10.8.2018 14:58 Näin Kelan virkailija saa sinulle tehdä: leikata toimeentulotukea ja hakea holhoukseen – Edunvalvontailmoitusten syitä ei edes tilastoida
https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/nain-kelan-virkailija-saa-sinulle-tehda-leikata-toimeentulotukea-ja-hakea-holhoukseen-edunvalvontailmoitusten-syita-ei-edes-tilastoida/

Ote artikkelista:
”Kahdenkymmen prosentin alennus voi periaatteessa jatkua pitkäänkin, jos hakijan moitittava menettely uusiutuu. Päätös tehdään aina enintään kahdeksi kuukaudeksi. Korkeinta alentamistasoa neljääkymmentä prosenttia voi suositusten mukaan jatkaa enintään muutaman kuukauden ja sitten pitää palata ainakin matalampaan leikkaukseen” Siis ihminen voi olla alennetulla perustoimeentulotuella vaikka vuosikausia? ”Teoriassa se on mahdollista.”

APU, Uuninpankkopoika, Sakari Timonen 16.8.2018 Orjatyötä kaupan
https://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2018/08/16/orjatyota-kaupan/

Ote artikkelista:
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua. Siihen ei saa sijoittaa työkykyistä. Se on viimesijainen toimenpide, joten ensin on selvitettävä mahdollisuudet palkkatyöhön, työkokeiluun ja muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa järjestää yrityksissä eikä se saa tuottaa voittoa. Se ei myöskään saa vääristää kilpailua.
Näin sanoo laki, mutta kunnat rikkovat ja kiertävät lakia avoimesti, sillä ne tietävät hyvin, että yksikään valvoville viranomaisille tehty kantelu ei ole johtanut mihinkään. Kaikki todetaan lailliseksi, ja touhu saa koko ajan yhä härskimpiä piirteitä.
Yksi suosittu keino kiertää lakia on perustaa kuntaan työpaja ja myydä palkatta tehtävää työtä yrityksille edulliseen hintaan. Työtä eivät tee työntekijät, vaan kunnan sosiaalitoimen asiakkaat. Heille ei makseta palkkaa, vaan he saavat työmarkkinatuen ja yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen. Heidän ainoa ongelmansa on työttömyys. Työpaja ei ole yritys, joten lain kirjain täyttyy tältä osin.

Palkaton työ vääristää kuitenkin kilpailua. Kukaan ei pysty kilpailemaan sellaisen kanssa, jolla ei ole ollenkaan palkkakuluja. Siksi työpajat etsivät yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, joille myyvät sekä orjat että heidän tekemänsä työn samassa paketissa. Hinta on halpa, sillä eihän palkaton työ maksa mitään. Palkkaa saavat vain työnohjaajat.

MOITE JA KYSYMYKSET

STM, Kela, Kuntaliitto, Kilpailuvirasto I kirjaamo@stm.fi; kirjaamo@kela.fi; hallintolakimiehet@kuntaliitto.fi; timo.mattila@kkv.fi

Ansiotyöttömyys on -90 luvun vaihteen rakennemuutosten seurauksia. Siitä asti on vallinnut tosiasiallinen tilanne, jossa ansiotyötä hakevien määrä luetaan aina sadoissa tuhansissa, mutta samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä vain kymmenissä tuhansissa. Tämä käy ilmi mm. Te toimistoiden julkaisuista ja Valtioneuvoston Työllisyyskatsauksista.

Kilpailutilanne ansiotyötä hakeville onkin pitkään ollut sellainen jossa ei voida olettaa kaikkien sitä mitenkään onnistuvan saamaan kohtuullisesta hakemisesta huolimatta. Tilannetta peilaa esimerkiksi se, että monet hakijat ovat kouluttautuneet uudestaan eri ammatteihin, ollen valmiit vaihtamaan paikkakuntaakin, mutta eivät siitä huolimattakaan ole onnistuneet saamaan ansiotyötä.

Näin ollen ansiotyötön on työmarkkinaosapuolena alisteisessa, haavoittuvassa asemassa, jossa Kela käyttää edellä mainitun artikkelin mukaisesti omaa valta-asemaansa hyväkseen vähentääkseen toimeentulotukea. Tämä taas on mahdollistanut kunnille kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytön, joka vääristää julkisen ja eri yrittäjien välistä kilpailua.

Esimerkiksi Ihmiskaupan kansainvälisen määritelmän mukaan riittää, että tekijä on käyttänyt hyväkseen uhrinsa haavoittuvaa asemaa tai omaa valta-asemaansa suhteessa uhriin.

ETVK moittii asianosaisia mahdollisista em. mukaisista virkatehtävien laiminlyönneistä ja kysyy: Millä perusteilla tällaisen käytännön on annettu jatkua vuodesta toiseen?  Aiotteko jatkaa vielä kauankin?

Mikäli järjestöidemme piiriin kuuluvat joutuvat tahoiltanne em. mukaisten laiminlyöntien, laittomuuksien ja oikeusloukkausten kohteeksi, niin tulemme vaatimaan virka-aseman väärinkäytöistä rangaistuksia ja vahingonkorvaukset.

ETVK, Jyrki Saari, asiamies

Louhi Webmail __ Moite, kysymykset