Moitimme, että hallitus on ryhtynyt lobbaamaan ydinvoimaa ekoleiman saavien energiamuotojen joukkoon. Asiasta uutisoi Yle 7.10.21  https://yle.fi/uutiset/3-12132132?utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1h2B57l00SWMmpq4hBNCQTIFiWU4vk382URJ7as6zx6MERRa-ns9gs3Ko

Ilmastonmuutokseen on jo ratkaisuna olemassa olevien halvempien, turvallisempien ja ympäristötehokkaampien ratkaisujen nopea kehitys.

Ydinvoiman on esitetty olevan mukamas nollapäästöinen energiatuotannon muoto ja ratkaisu ilmastokysymykseen. Väite ei pidä paikkaansa. Ydinvoimateollisuuden hiilipäästöjen tosiasiallisen kokonaismäärän arviointi tarkoittaa päästöjen yhteen laskemista sen kattaessa kaikki uraanipolttoaineketjun aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja sen jakamista laitoksen tuottaman sähkön määrällä voimalan koko elinkaaren ajalta. Kts.liitetiedosto ”Ilmastonmuutos ja miksi ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen”


Lisäksi toteamme ydinvoiman olevan suuri turvallisuusriski mahdollisissa sotarikoksissa, terrorismissa, ympäristökatastrofeissa ja vikatilanteissa. Sillä on myös valtava (100 000 vuotta) ratkaisematon ydinjätteen hallintaongelma. Posivan luolastoa on esitetty  loppusijoitusratkaisuna, mutta sekin on mitä ilmeisin epätosiväittämä.


— 
Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus ry
Asiamies: Jyrki Saari