KANNANOTTO VALTIONKONTTORIN PÄÄTÖKSEEN
Kansalaisjärjestömme jäsenet ovat humanitaarisia oikeustieteen, julkishallinnon, kuluttajien, liikeja
elinkeinoelämän edustajia. Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan
eettisesti kestävällä tavalla. Päätarkoituksemme ovat järjestömme piiriin kuuluvien ja koko
yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Moitimme Valtionkonttorin päätöstä 9.3.2017 numero 1680647. Kansalaisjärjestömme
asiantuntijoiden laatima lausunto ja todistus osoittivat valtionkonttorille viranomaisissa menetellyn
oikeusloukkauksin syrjivästi, vastoin lakia virheellisesti. Valtionkonttori ei ole kuitenkaan
päätöksessään noudattanut asianmukaisuutta ja huolellisuutta, vaan on jättänyt asiamiehen
vastineen, kansalaisjärjestön asiantuntijalausunnon ja todistuksen huomiotta ja tukeutunut juuri
näitä oikeusloukkauksia tehneiden viranomaisten itsekriminointisuojaksi tekemiin väitteisiin.
Valtionkonttorin olisi pitänyt huomioida sekin, että väite vastaan väite tilanteessa asia on
ratkaistava heikomman osapuolen eli hakijana olevan yksityisen kansalaisen eduksi.

Sen sijaan, että valtionkonttori olisi myöntänyt hakijalle sopimusperusteisesti korvausta syrjimisen
lopettamiseksi, niin se ryhtyi väistelemään vastuuta aiheuttaen hakijan syrjinnän pitkittymistä sekä
veronmaksajien resurssien hukkaamista täysin turhaan. On moitittavaa myös sitä, että
Valtionkonttori toimi uudistuskyvyttömästi, vaikka valtion vähenevien varojen aikana olisi yhä
kiireellisempää tehdä uudistuksia, jotta kansalaisten palvelut saadaan turvattua. Kyvyttömyys
oikeusjärjestelmän uudistamiseen voi johtaa yhä useammin suomalaisten asioiden ruotimiseen
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, arvioi tuomari Pauliine Koskelo EIT:stä. Koskelon mukaan
käsittelyketjujen pitäisi lyhentyä Suomessa yksinkertaisissa asioissa ja rutiiniasioita pitäisi siirtää
pois tuomioistuimilta. Lähde: Suomelle viisi langettavaa ihmisoikeustuomiota viime vuonna, Turun
Sanomat 28.1.2016.

PORISSA 24.3.2017
EETTISTEN SÄÄNTÖJEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS RY
Jarkko Saari hall.pj. Olli Hakala, sihteeri

moite valtionkonttoriin