Yrityksille

Järjestömme toimittaa eettisiä sääntöjä eri toimeksiantajille, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käyttöä ja tehokkuutta.

Säännöstöt antavat ohjeita hyvää toimintaa varten. Ne eivät aina sisällä yksityiskohtaisia toimintaohjeita,  vaan ne voivat koostua ydinarvoista ja periaatteista, joita tulkitaan itsenäisesti vaihtelevissa työtilanteissa. Niiden voima on siinä, että ne antavat yksinkertaisessa muodossa hyvin muistettavia ”peukalosääntöjä”.
Ongelmana on se, että säännöt voivat yksinkertaistaa asioita liikaa. Toisaalta, mikäli säännöistä pyritään saamaan kattavia, ne muuttuvat helposti liian monimutkaisiksi. Eettisillä säännöillä ei ole haluttua ohjaavaa vaikutusta ellei niitä vahvisteta julkisesti, tueta koulutuksella ja tiedottamisella.

Tutkimuksia olemme tehneet vuodesta 2013 alkaen pk-yrityssektorille. Toteutamme tutkimuksia mm. puhelinkyselyinä.

Organisaatio- ja yritysvastuun ohjeet, arvioinnit, tarkastukset, tulosten säilytys.  Myynti- ja asiakastyön toimintatapojen esitykset. etvk_esite

OPPAITA YM.
ISO 26000 standardin 7 yritysvastuun pääaluetta Julkaisuja yhteiskuntavastuusta Kehittämisohjelmat Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020  Vastuullinen_yrittajyys_pkyrityksissa Yritysvastuun_raportoinnin_ensiaskeleet Tee linkistä kymmenen minuutin Tietoisuuskysely omaan käyttöön pk yrityksille

EU velvoittaa , että yrityksillä on oltava käytössään prosessi, jolla yhteiskuntaan, ympäristöön, ihmisoikeuksiin, eettisiin kysymyksiin ja kuluttaja-asioihin liittyvät näkökohdat liitetään niiden toimintastrategiaan. Valtioneuvoston periaatepäätös