Perunkirjoituspalvelut

- Lakiasiapalvelut -

Ammattitaitoisella perunkirjoituksella voi estää tarpeettomia veroseuraamuksia. Ilkka Niemensivu toimittaa asianajot ja oikeudellisen asiat vankalla kokemuksella.

Myös testamentti ja muu perintösuunnittelu – Lahja- ja kauppakirjat – Avioliitto ja parisuhde – Lapsen huolto ja elatus – Edunvalvontakirja – Ym.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen:
ilkka.niemensivu(at)etvk.fi | Puhelin: 0400 590350 | Mukulamäentie 21, 28450 Vanha-Ulvila

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamiselle tai perukirjan antamiselle voi hakea lisäaikaa. Pidennykselle täytyy olla perusteltu syy. Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi. Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta (vero.fi) Perunkirjoitus ja perukirja, alkaen 400 euroa, kts. hinnat.

Pesänselvitys ja perinnönjako

Kun kuolinpesään kuuluvat varat, velat ja muut vastuut sekä perillistaho on selvitetty ja merkitty perunkirjoituksessa perukirjaan, on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Kuolinpesä voidaan jättää myös toistaiseksi jakamatta kokonaisuudessaan tai jakaa kuolinpesä vain joiltain osin esim. tilivarojen osalta perintöverojen maksamiseksi. Pesä voidaan myös jakaa siten, että ainoastaan joku tai vain osa osakkaista saavat osuutensa.
Lisätiedot: Sovi tapaaminen ja pyydä tarjous: Ilkka.Niemensivu (at)etvk.fi Puhelin: 0400 590350

Hinnat

Hinta perustuu palkkion osalta joko toimenpidekohtaiseen hintaan tai tuntiveloitukseen. Joidenkin toimenpiteiden osalla on lähtöpalkkio. Palkkion lisäksi veloitetaan viranomaismaksut, postikulut yms.

 

 

ETVK ottaa vastaan testamentteja ja tavaralahjoituksia varsinaisen toimintansa ylläpitämiseksi erillisen sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä info(at)etvk.fi tai p. 045 8700 865