Sieppaa

Ovatko yritysten laatimat raportit usein puutteellisia, ristiriitaisia ja yrityksen epäsuotuisaan valoon saattavat asiat jätetään niistä pois? Ovat, pistokokeen tulos vahvistaa Leedsin yliopiston tutkimuksen tuloksen.

Toimitus: Jyrki Saari

Fibs yritysvastuuverkoston teettämän kyselyn mukaan yritysten vastuullisuustoiminnassa on kohtuullisen runsaasti ristiriitaisuuksia sekä vastuullisuuden, johtamisen, että käytännön toimenpiteiden osalta. Tärkein syy panostaa vastuullisuuteen on yritysmaineen ja brändin rakentaminen, mutta lähes yhtä tärkeinä pidetään tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamista. Käytännön toimenpiteinä ympäristö on oleellisin vastuullisuusteema, siihen panostaa TNS Gallub tutkimuksen mukaan 86 % yrityksistä.

Leedsin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan raporteissa on perusteettomia väitteitä, epätarkkoja lukuja ja jopa suorastaan väärää tietoa.[18] Koska yritysvastuuraporttien ei vaadita täyttävän mitään tiettyjä standardeja, kukin yritys saa laatia mieleisensä raportin.

Myös vuoden 2008 yhteiskuntavastuuraportteja arvioineen ympäristöministeriön raadin mukaan suomalaisyritysten raportit ovat muodollisesti päteviä, mutta menneisyydestään tunnollisesti raportoivat yritykset eivät esitä kehittämissuunnitelmia tai tavoitteita. Toiminnan parantamiseen tähtäävän visioinnin sijaan yritykset tyytyvät kuvailemaan haittojen minimointia.

Kansainvälisesti yhteiskuntavastuun mittaamisesta on versonut laaja bisnes, ja standardien laadintaan, auditointeihin ja vastuuraporttien tuottamiseen työllistyy huomattava määrä ihmisiä. Tekstiili- ja vaatetusalan sertifikaattikäytäntöjä tutkinut Clean Clothes Campaign toteaa, että auditoinneista on kehittynyt oma teollisuudenalansa, jonka tavoitteena on pikemmin auditointiyrittäjien oma etu.

ETVK on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Emme siis toimi talousalisteisen bisneksen keinoin.  Päätimme tehdä ”pistokokeen” kuinka helposti yhteiskuntaraporteista löytyisi ristiriitaisuuksia tai puutteellisuuksia. Luonteva valinta kohteeksi oli oleellisin vastuulisuusteema, ympäristö. Valitsimme ydinsähköä tuottavan Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Eurajoelta. TVO on ollut julkisuudessa viimeaikoina enemmän esillä vaiherikkaan OL3 rakennusprojektin tiimoilta joka on maailman kallein rakennushanke.

Tutustuimme TVO:n nettisivulta löytyvään asiaa käsittelevään materiaaliin, toimintaohjeisiin sekä ympäristöraporttiin 2012.  Muodollisesti ne osoittautuivat päteviksi, juuri kuten ympäristöministeriön raati on yleisesti suomalaisyritysten raporteista todennutkin. Pistokokeessa käytimme erityisasiantuntijana Arto Lauria. Hän on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu kriittisistä kannanotoistaan, mutta ennen kaikkea hän omaa laajan kokemuksen ja monipuolisen koulutuksen alalta.

Ainakin tämä pistokoe vahvistaa juuri Leedsin yliopiston tutkimuksen osuvimmaksi myös Suomessa.

19.2.2014 Arto Laurin vastaus

TVO:n yhteiskuntavastuuraportti vuoteen 2008 asti näyttää yksiselitteisesti miten vuodesta toiseen kasvavasti ydinvoimaloista karkaa jopa 1 100Kg/vuodessa Pu-239 massaa, kanavasäteilykaasuna tonneittain ohi IAEA kuin STUK kirjanpitojenkin. 

 Olen ollut noiden 500kpl/reaktoriuraanitankojen kiloluokkaisten painojen katoamisen mittaamista seuraamassa TVO:lla. Energiana noin 172kg painoisen uraanitankoa kohden on vain luokkaa 10 grammaa. Kato kasvaa sitä mukaan, kun reaktorien reikiintyminen säteilyeroosiolla kasvaa. 

Toin asian esille YVA- menettelyissä TVO:n TEM:n ja STUK:n johdolle useamman kerran.  En saanut koskaan vastausta missään muodossa. Sen sijaan koin saavani asian avoimen käsittelyn estelyä SUPO:n Vuojoen osaston taholta.

Asian paljastuttua TVO:ssa -90 tienoilla suhtauduttiin siihen niin, ettei siitä saisi hiiskua julkisesti.  YVA tilaisuuksissa 2008 Eurajoki-salissa myös esitin ko. asiakirjat. TVO kyllä lupaili vastata, mutta vastaus jäi antamatta. Kysymyksessä on lakisääteinen raportti siitä, paljonko on vuosittainen sisään laitatetun ja sieltä poistetun uraanin painon katoamismäärä. Se vain jätettiin kerta kaikkiaan lopullisesti julkaisematta. 

Peittelyä kuvaa myös tapaus jossa eräs Lentonen tiedusteli asiasta STUK:sta. Vastausta ei hänkään saanut. Kysely on taltioitu filmille.  Muutaman päivän päästä viisi poliisia pidätti Lentosen.  He uhkasivat laittaa hänet vangittavaksi jos puheeni Pu-239 katoamisista jatkuvat julkisuudessa hänen toimestaan. Lentosta pidettiin neljä vuorokautta tutkintavankeudessa, ettei hän uskaltaisi keskustella asiasta missään.

TVO:n yhteiskuntavastuuraporttien ja SYKEsarjaB7 salatuista ydinvoimayhtiön omista tiedoista kokoamani tritiummäärien vuototieto korreloi täydellisesti, (yli 25v) yli-ikäiseksi kasvaneen reaktorin Pu-239 vuotodataan ja reaktorien sumeilematta kasvatettuun 135 % ylitehorevityksiin. Käy ilmi aivan selvästi miten myös kaasumaiset tritiumvetyisotooppien päästöt kasvavat yli-ikäisestä säteilyeroosion, neutronivoiden, plasmonien rei’ittämistä reaktoreista. Kun tuon tritiumtiedoston julkaisin, niin TVO alkoi myös sitä systemaattisesti vastustamaan. 


Tässä on mukana STUK:n julkisuudelta salailemat tiedot siitä miten maailmanlaajuiset taustasäteilyt ovat kymmenkertaistuneet.  Tämä johtuu 450 ydinvoimalan ja niiden ydinjätteitten karkaamisesta kiihtyvästi kaikkialle ympäristöömme.  On aivan uskomatonta huomata miten valtavan tuhoisa vaikutus maailmaamme on, kun ”siviili ”ydinvoimaloiden plutoniumplasmakaasujen vuodot kasaantuvat biodiversiteetteihimme.

Tiedot tässä käyrässä perustuvat STUK kirjaan ”Säteily ja turvallisuus mm. s. 15 kaltaisiin STUK tietoihin ja myös TVO:lla saamieni säteilykoulutusdatojen kokoamisiin.

Ei salailu ole mitenkään poikkeuksellista. Myös SYKE sarja B7 kattavimman ydinvoimaloiden vuototiedot TVO ja STUK systemaattisesti piilotti 14 vuotta. Vasta kameroiden edessä suoraan TVO:n johdolta vaatien pääsin materiaaliin kiinni. Sillä seurauksella, että -93 tehdyn tutkimuksen niin ikään lakisääteiset jatkotutkimukset on nyt systemaattisesti piilotettu. Myös TVO 2007 joulukuun julkaisussa johto kirjallisesti esitti vaatimuksen meille ydintyöläisilleen täydellistä salaamista.

TVO Yhteiskuntavastuuraportti 2008

 

 

29. 1 Olkiluodon metsientila syke B7.SYKEsarja B7 8SYKEsarja B7 9SYKEsarja B7 11.Tritium SYKEsarja B7Tritium 360-kertaistunut TVO2007.12 TVO puhekieltokirje