ETVK Toimitus: Jyrki Saari, asiamies

Vuoden 2013 alun tienoilla järjestömme lähetti Suomen kuntiin lausunnon eettisen perintätoimen edistämiseksi kunnissa. Nyt alkaa  jo epäilyttämään, että  poliittisrakenteellinen korruptio toimisi eettisen perintäkohtelun jarruna. Näinkin tärkeän asian eteneminen Suomen kunnissa on hidasta tai pysähtynyt kokonaan.

17.4.2015 Yle ”Kunnan Taitoa Oy perustaa uuden perintäyhtiön kuntatoimijoiden erityistarpeisiin.”

29.8.15 Järjestöstä lähti asian edistämiseksi postia seuraaville tahoille: vas@vasemmistoliitto.fi, reijo.paananen@sdp.fi, hallinto@perussuomalaiset.fi, kirjaamo@kuntaliitto.fi, asmo.maanselka@kd.fi, minna.arve@kokoomus.fi, timo.laaninen@keskusta.fi, oikeusministerio@om.fi

Postin pääkohta on tässä: ”Mietittävää Millä keinoin julkishallinto voisi nopeuttaa kaikkien kuntien perintätoimen siirtymistä tälle Kuntaliiton omistamalle, uudelle eettiselle toimijalle? Vaihtaminen edellyttää käsittääksemme jonkun tekemään valtuustoaloitteen. Miten saada siis aloitteille tekijöitä rivakammin? Tähän mennessä järjestömme tiedossa on, että vasta Rovaniemi on toteuttanut vaihdon ja Tampereella on tehty aloite.”

Saimme ainoastaan yhden asiallinen vastauksen: ”2.09.15 Hyvä Jyrki Saari, kiitos viestistänne. Välitän sen edelleen pohdittavaksi kunta-asioista vastaavalle henkilöllemme. Ystävällisin terveisin, Reijo Paananen”. Tämän lisäksi Poriin lähetimme aloitteen tekemiseksi Tommi Raunelalle aloitevinkin asiasta ja mallin Tampereelta.

Järjestömme piiriin kuuluu noin 7000 tahoa jotka koostuvat yksityisistä ja yhteisöistä. Asiallisten vastausten antaminen sitoutumattomalle yhteiskuntavastuujärjestöllemme em. puolueellisilta etujärjestöiltä vastaa käsitystämme poliittisrakenteellisen korruption olemuksesta Suomessa.

Tämän jälkeen tietoomme ei ole  tullut mitään eettisen perintätoimen aikaansaamisesta Suomen kuntiin. Kuukaudet kuluvat, vuodet vierivät ja yksityiset epäeettiset perintätoimijat ja Suomen Asiakastieto Oy saavat jatkaa kuntien toimeksiantoina ainutlaatuista, yhteiskuntavastuutonta toimintaansa.

Maan tapa” vaatisi asian hoitamiseksi lahjuksen aloitteentekijän vaalikassaan 10.000 euroa. Me emme toimi korruptiossa. Sen sijaan lähetämme vielä yhden huomautuksen em. tahoille. Mikäli asia ei ala vieläkään poliitikoilla edistymään, niin järjestömme on pakotettu käynnistämään  ihmisoikeusjärjestöjen yhteistoimia ja vaikutamaan myös ulkomaiden kautta.

Ainutlaatuista, koska saamiemme tietojen perusteella näin epäeettisesti ei toimita velkaantuneita kohtaan yhdenkään verokkimaamme hallinnossa kansalaisia kohtaan.  Ei tarvitse ihmetellä suhteellisen suurta määrää luottohäiriöisten lukumäärässä.

Korruption vastainen järjestö Transparency : ” Suomen ranking on hyvä: harvassa maassa korruptiota on havaittu yhtä vähän. Mutta havaitsemisessa itsessään voi piillä näköharha. Rakenteellinen korruptio, kuten muukaan piilorikollisuus, ei katukuvassa näy. Jne.”