Jyrki Saari
Yleisesti ylivelkaantumisen syynä ovat ns. sosiaaliset suoritusesteet, henkilökohtainen force majeure.

Yksilön terveydentilassa, perhesuhteissa, asuntotilanteessa tai työtilanteessa on tapahtunut muutoksia. Yksilö on usein tehnyt velkaantumista estääkseen mitä kohtuudella voi edellyttää. Velkojille ei pidä maksaa niin vähästä, että saattaa vaaraan oman ja perheen terveyden. Sellainen ei edistä yhteiskuntammekaan hyvinvointia

Yhteiskunnan rakenteet ovat monisyiset josta syystä köyhyydestä ei sinällään syyllistetä yksilöä pohjoismaissa, lukuunottamatta kotikutoista eli suomalaista asennevammaisuutta. Väitteeni perustuu sosiaalityöntekijöiden asenteista tehtyyn tutkimukseen ja omiin kokemuksiini.

Kyseisessä tutkimuksessa kävi ilmi, että ainoastaan suomalaiset sosiaalityntekijät (heistä 1/3) syyllistivät yksilön köyhyydestä. Syyllistäminen johtui tutkimuksen mukaan alikoulutuksesta ja laajemman elämänkokemuksen puutteesta, varsinkin tehtävään nähden.

Lue aiheesta myös Wikipediasta