Tietolähteiden mukaan työkyvyttömiä kiristetään ennenkokemattomasti.  Työkyvyttömistä on muodostunut suomen paarialuokka (sorretuista ihmisistä käytetty nimitys). Tällainen hallintoasenteellisuus  edustaa  julkisen vallan ja rahoituksen väärinkäyttöä, työmarkkinavääristymää, työrvallisuuden laiminlyöntiä ja hengenvaaraa.

Hengenvaara ei ikävä kyllä ole liiottelua  Lue tästä

Tutkittava ei ole työkykyinen eikä enää kuntoutettavissa nykypäivän työelämän vaatimuksia vastaaviin töihin. Vakuutusyhtiö ja KELA hylkää Lue tästä

Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut ennenkokematon kiristyminen sairauspäivärahojen, kuntoutustukien (entinen määräaikaiseläke) ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisessä. Tämän seurauksena terveydentilansa puolesta työkyvyttömät henkilöt sysätään ensin ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle (jos heillä on sellaista, ja senkin kestoa on leikattu) ja sen jälkeen työmarkkinatuelle, peruspäivärahalle ja pahimmillaan toimeentulotuelle. Viimeksi mainittua voi saada, kunhan ensin on realisoinut kaiken mahdollisen omaisuutensa. Lue tästä

Tässä esimerkkitapauksessa eräs lääkärin toteaman sairauden vuoksi esteellinen kansalainen haki toimeentulotukea. Päätös oli Kelassa kyllä muulta osin oikein, mutta  Kela velvoitti  hakemaan  peräti kokoaikaista työtä perustellen  velvoitetta juuri sillä lakipykälällä,  jonka 4 kohta vapauttaa tästä velvoitteesta Lue tästä  

Työttömyysturvalla on tarkoitus korvata työttömyydestä johtuvaa tulojen puutetta. Lue tästä