Vastaus kansalaiskirjeeseen

Olette ottaneet yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön kuntouttavaan työtoimintaan liittyvässä asiassa jo hyvän aikaa sitten. Vastauksen saaminen on viivästynyt poikkeuksellisen asiaruuhkan ja asian käsittelijän vaihtumisen johdosta. Pahoitteluni tästä. Asianne ei ehkä ole enää ajankohtainen, mutta ohessa muutama ajatus kysymykseenne.

Esittämänne kysymys liittyi kuntouttavan työtoiminnan työpajojen valvontaan, joka mukaanne on riittämätöntä. Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännön yleinen tulkinta. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu kuuluu kunnalle ja se on osa sosiaalihuollon palveluita. Toiminnan valvonta on siten palvelua järjestävällä taholla eli kunnalla ja toisaalta aluehallintovirastolla. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Mikäli asiassa ilmenee puutteita, asiakas voi olla yhteydessä myös asuinkuntansa sosiaaliasiamieheen, joka auttaa selvittämään tilannetta. Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa asiakasta tekemään asiastaan kirjallisen muistutuksen kunnalle tai kantelun aluehallintovirastolle.

Ystävällisin terveisin,

Erityisasiantuntija                     Ritva Liukonen