1. Lukuisia itseoikaisuvaatimuksia on jouduttu ja joudutaan vastakin esittämään etuuskäsittelijöille ihan arkipäiväisesti. Moni asiakas ei ole tietoinen sosiaaliasiamiehistä ja/tai mieltää tehtävän väärin. Näin supistuu sosiaaliasiamiehien tilastoimat huomautukset johtaville sosiaalityöntekijöille.

Tehtäväni ei ole sosiaaliasiamies, vaan valvoa, ettei edustamani järjestön (ETVK) piiriin kuuluvien jäsenien (myöhemmin asiakkaiden) mitään oikeuksia loukattaisi. Tässä yhteydessä myös sosiaalityöntekijöiden tekemät virheellisten päätöksien tarkastelu on ollut osana arkipäivääni. Olen verrannut päätöksiä HAO:n ratkaisuihin laillisuuden tarkastamiseksi. Harvoin asiakkaat ovat kääntyneet puoleeni turhaan.

2. Toisaalta usein asiakkaat ovat vain kertoneet päätöksistä, joita ei ole kuulemani mukaan tehty lain mukaan. Hyvin usein asiakkaat eivät kuitenkaan ala oikaisuvaatimukseen. He eivät usko oikaisuihin ja toteavat ”Ei maksa vaivaa, tyhjän saa pyytämättäkin”. Näin supistuu taas oikaisuvaatimukset, koska vain jotkut harvat niihin alunperinkään ryhtyvät.

Oikaisuvaatijoita olen kehottanut keskustelemaan etuuskäsittelijöiden kanssa ja/tai auttanut kirjallisesti hakemaan oikaisuita vetoamalla hallintolakiin. Se on ollut paras mahdollisuus saada oikaistua oikeusloukkaus koska asiakashan tarvitsee apua akuuttiin tilanteeseen. Jos varsinaiseen ”härveliin” ajautuu, niin luottohäiriöt yms. ongelmat ehtivät helpommin pukkaamaan päälle. Joskus itseoikaisu onnistuu, joskus ei.

3. Jos ei onnistunut itseoikaisu, niin alkaa avun tarvitsijan kannalta huonompi valitustie sosiaalilautakuntaan. Suurin osa tästä supistuneesta osasta jotka ylipäätään oikaisuprosessiin ryhtyi, niin luovuttaa tässä kohdassa. Ja taas supistui oikaisuvaatimukset. Tämäkin loppujoukko asiakkaista toteaa ”Ei maksa vaivaa tyhjän saa pyytämättäkin”.

4. Kokemukseni sosiaalilautakunnista onkin: Minkään kaupungin sosiaalilautakunta ei ole puuttunut etuuskäsittelijän virheellisyyksiin oikaisemalla.
Taas supistuu  entisestään sosiaalilautakuntien hylätessä oikaisuvaatimuksia. ”Ei maksa vaivaa tyhjän saa pyytämättäkin”. Mutta kyllä vain olisi pitänyt HAO ja KHO on virheellisyyksiä oikaisut.

Systemaattisuus alimaksuissa peittyy näihin neljään supistukseen. Pääsyitä on kaksi, asiakas ei usko oikaisuihin (ei korppi korppia noki -tyhjän saa pyytämättäkin) ja oikaisu kestää kohtuuttoman pitkään, ollen asiakkaalle lopulta mitätön viivästyksestä aiheutuneisiin vahinkoihin nähden, viivästyksestä aiheutuneita korvauksia en ainakaan tiedä saaduksi.

Oikeuskanslerikin on huomautuksia jaellut, vaikka on ”härvelin” aivan huipulla. Oleellista on seikka, että oikaisuvaatimukset koskevat liian vähän maksettuja tukia, eikä liikaa maksettuja. Näin ollen pidän hallinto-oikeuden myönteisiä ratkaisuita asiakkaalle  näyttönä systemaattisista toimeentulotukien alimaksuista.

ETVK, Jyrki Saari, asiamies

Lue myös Suomen köyhyysraportti 2017